𝙹𝚘𝚜𝚎𝚘𝚗 𝙰𝚝𝚝𝚘𝚛𝚗𝚎𝚢

دانلـود سـریال لیـدری بـه نـام 𝙹𝚘𝚜𝚎𝚘𝚗 𝙰𝚝𝚝𝚘𝚛𝚗𝚎𝚢 ↱

*تکمیل شد*

540:

EP01 EP02 EP03 | EP04
❥↬EP05 | EP06 | EP07 | EP08
❥↬EP09 EP10 EP11 EP12
❥↬EP13 | EP14 | EP15 | EP16

720:

❥↬EP01 EP02 EP03 | EP04
❥↬EP05 | EP06 | EP07 | EP08
❥↬EP09 EP10 EP11 EP12
❥↬EP13 | EP14 | EP15 | EP16

1080:

❥↬EP01 EP02 EP03 | EP04
❥↬EP05 | EP06 | EP07 | EP08
❥↬EP09 EP10 EP11 EP12
❥↬EP13 | EP14 | EP15 | EP16


زیرنویس فارسی ( ایـان تـیـم )

❥↬EP01 EP02 EP03 | EP04
❥↬EP05 | EP06 | EP07 | EP08
❥↬EP09 EP10 EP11 EP12
❥↬EP13 | EP14 | EP15 | EP16

زیرنویس فارسی ( آیـرن تـیـم )

❥↬EP01 EP02 | EP03 | EP04
❥↬EP05 | EP06 | EP07 | EP08
❥↬EP09 EP10 | EP11 EP12
❥↬EP13 | EP14 | EP15 | EP16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *