Love & Holiday Lyrics

ترجمه ی آهنگ هایLove & Holiday  راوی


Kiss You

قبل از اینکه خورشید بیدار شه

من کلِ احساسمو ابراز می‌کنم

عشقِ من، میشه لطف کنی کنارم بمونی؟

رو به اون ستاره‌ای که شبیه به توئه

دستامو کنارِ هم میذارم و دعا می‌کنم

عشقِ من، میشه کنارت بمونم

و چشمامو ببندم؟

کاش اینجا بودی

و جنگی وجود نداشته باشه

تو دلیلی هستی که عشق رو باور دارم

اگر تو باشی، اونوقت من

حتی اگر همه‌ی دوستامو از دست بدم هم اشکالی نداره

بیا دستای همو نگیریم

دلم نمیخواد این دستای خشن تو رو لمس کنن

بیا امروز اشتباه کنیم

بذار تا ابد تاوانش رو بدم و زندگی کنم

می‌بوسمت

وقتی با هم چشم تو چشم می‌شیم

می‌بوسمت

وقتی که قلب‌هامون باهم یکی میشه

هرروز کنارت می‌مونم

من یه موجودِ عاجزم که عاشقِ توئه

هرچیزی هم بشه، تا وقتی تو رو دارم مسئله‌ای نیست

اگه تو باشی، من آف مای فیسِ جاستینم

هِیلی، من عقلم سرِ جاش نیست

جلوی تو، هیچ تردیدی نمی‌کنم

حتی اگر احساساتم آسیب ببینه یا تبدیل به یه احمق شم

تو تنها هِلِنِ زندگیِ منی

حتی اگر این رویا فقط یه توهم باشه

به هیچ وجه نمی‌تونم بیدار شم

جلومو نگیر

بیا دستای همو نگیریم

دلم نمیخواد این دستای خشن تو رو لمس کنن

بیا امروز اشتباه کنیم

بذار تا ابد تاوانش رو بدم و زندگی کنم

می‌بوسمت

وقتی با هم چشم تو چشم می‌شیم

می‌بوسمت

وقتی که قلب‌هامون باهم یکی میشه

اگه تو نباشی، تحمل نمی‌کنم

خاطراتِ قبل از ملاقات با تو رو کاملاً پاک کردم

امروز تولدِ جدیدِ منه

گیلاسِ شرابو خالی می‌کنم

میخوام هوشیار باشم تا عشق رو حس کنم

من احمقیم که فقط متعلق به توئه و هیچ دردسری درست نمی‌کنه

می‌بوسمت

وقتی با هم چشم تو چشم می‌شیم

می‌بوسمت

وقتی که قلب‌هامون باهم یکی میشه

روی این زمینِ پر سر و صدا، من و تو

آروم لب‌هامون همو لمس می‌کنن

توی این شهرِ شلوغ، من و تو

آروم لب‌هامون همو لمس می‌کنن

می‌بوسمت

می‌بوسمت

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Dumb Dumb Dumb

لازم نیست چیزی بگی

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

هیچ فکری نمی‌کنم و مغزمو خالی نگه میدارم

رابطه‌ی ما نمی‌تونه تاابد دووم بیاره

عزیزم، فقط من رو رها کن

لازم نیست چیزی بگی

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

هیچ فکری نمی‌کنم و مغزمو خالی نگه میدارم

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

سکوتِ تو ذره‌ذره به جواب تبدیل میشه

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

عزیزم، اگر این اتفاق افتاد

فقط من رو سریع تنها بذار

چرا تظاهر کردی عاشقمی؟

باید دور شم یا نه؟

اما گیر افتادم، دیگه نمیتونم فرار کنم

یه نفر کمکم کنه

عزیزم، لطفاً رهام کن

باید بری و برگردی خونه

شمارمو بلاک کن و دور شو

برو و بهونه‌هاتو توی دفتر خاطراتت بنویس

از من دور بمون احمق، آره می‌پذیرمش

دوست داشتنِ تو از من یه احمق ساخت

دارم عقلمو ازدست میدم

لازم نیست چیزی بگی

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

هیچ فکری نمی‌کنم و مغزمو خالی نگه میدارم

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

سکوتِ تو ذره‌ذره به جواب تبدیل میشه

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

نه بیشتر نه کمتر، من دقیقاً مثلِ تو یه عوضیم

ما امیدوارم یه نفرو ملاقات کنی و عمیقاً عاشق شی

خداحافظیِ بد، خداحافظیِ بد

من و تویی که مثلِ گوهر بودیم، از امروز از هم جدا میشیم

شایعاتی که اطرافتن

همونطور که ازت یاد گرفتم پس میزنمت

مدرکِ حرفای پشتِ سرتو کامل می‌کنم

تمامِ زمانی که باهم بودیم رو می‌کشم و ترکت می‌کنم

دربرابرِ دروغ‌هایی که قراره آشکار شن چی؟

احساساتی که پاسخی ندارن چی؟

درحالی که جوابی ندارم دیگه عصبی نمیشم، خب که چی؟

دیگه نه

منِ احمق که عاشقِ آدمی مثلِ تو شد

ولی خب اگر با آشغال هم ملاقات داشته باشی همینطوریه نه؟

عشقِ ما متلاشی شده

و منم دارم این آهنگِ احمقانه رو می‌خونم

لازم نیست چیزی بگی

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

هیچ فکری نمی‌کنم و مغزمو خالی نگه میدارم

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

اینکه چیزی ندونم درمانمه، مثلِ احمقا

سکوتِ تو ذره‌ذره به جواب تبدیل میشه

عذرخواهی‌ ناشیانه رو رها کن

درهرصورت رابطمون نابود شده و من حسی ندارم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Holiday

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

توی فصلی که دوباره همو ملاقات می‌کنیم

محکم‌تر بغلم می‌کنی؟

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

کامل عاشقت میشم

وقتی به آغوشت برگردم

این عشق رو بهت برمی‌گردونم

دیگه به تاابد باور ندارم

کلی عشق هست که ازدست دادم

چقدر دیگه سختی و فقدان باید تحمل کنم تا به دست بیارمش؟

باید به زمان باور داشته باشم؟

باور کردنِ کلمه‌ی “برای کلِ زندگی” سخته

من زندگیِ کوتاهی داشتم

منِ توی آینده، همچنین منِ این لحظه

تو تنها کسی هستی که آرزوشو دارم

یه نوری که به طرزِ استثنایی درخشانه

توی چشمای تو، من درخشان‌تر می‌درخشم

امیدوارم بیشتر پخش شه

من بدونِ هیچ تردیدی همه‌چیزمو بهت میدم

فقط چندتا چیز میخوام

وقتی به جایی که ازش شروع کردم برگشتم

حتی یک لحظه هم ازم چشم برندار عشقِ من

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

توی فصلی که دوباره همو ملاقات می‌کنیم

محکم‌تر بغلم می‌کنی؟

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

کامل عاشقت میشم

وقتی به آغوشت برگردم

این عشق رو بهت برمی‌گردونم

تعطیلات

بعد از ترک کردنِ تو، حتی یک نفس رو هم نمیتونم با آرامش بکشم اما

قسم میخورم

اون روز بهت قول دادم، که نورِ من درخشان‌تر میشه

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

توی فصلی که دوباره همو ملاقات می‌کنیم

محکم‌تر بغلم می‌کنی؟

منتظرم میمونی؟ این تعطیلاته

عشقِ من، برمی‌گردم، این تعطیلاته

کامل عاشقت میشم

وقتی به آغوشت برگردم

این عشق رو بهت برمی‌گردونم

وقتی برگردم کنارت

ما این آهنگو باهم میخونیم

بذار مستِ صدات بشم

لطفاً منتظرم بمون

این فقط یه تعطیلاته

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Camera

توت‌فرنگی، فقط وقتایی که تو چشمام نگاه می‌کنی

اون‌موقعه که چشمات تظاهر می‌کنن به شکلی استثنائی می‌درخشن

حتی اگر این احساسات عذابت بدن

هندوانه، بهتره که از چشمام دوری کنی

حتی اگر من احساسِ آرامش کنم

این برای تو دردِ بیشتری به ارمغان میاره

از توی چشمام مشخصه

من از دنیای توی کلماتِ تو متنفرم

از نگاه‌های بی‌تحمل متنفرم

عشقِ من، وقتی به من نگاه می‌کنی

به لبخندی که روی صورتت شکوفا میشه نگاه کن

چه لحظه‌ی درخشانی

حتی برای یه لحظه قبل از اینکه ناپدید شه

عزیزِ من، وقتی به من نگاه می‌کنی

یه نگاهِ دقیق به اطرافت بنداز

درست کنارت، به چشمایی که عاشقِ توئن نگاه کن

من دوربینِ توئم

به چشمام نگاه کن

من دوربینِ توئم

به چشمام نگاه کن

بلوبری

وقتی خودتو روی صحنه می‌کشی

اینکه گوشه‌ی لبت آروم بالا میاد

نمیدونی چقدر زیباست

اوه هلو، حتی اگر اینکه خودتو پاک کنی راحت‌تر باشه هم

این برای تو دردِ بیشتری به ارمغان میاره

از توی چشمام مشخصه

من از دنیای توی کلماتِ تو متنفرم

از نگاه‌های بی‌تحمل متنفرم

عشقِ من، وقتی به من نگاه می‌کنی

به لبخندی که روی صورتت شکوفا میشه نگاه کن

چه لحظه‌ی درخشانی

حتی برای یه لحظه قبل از اینکه ناپدید شه

عزیزِ من، وقتی به من نگاه می‌کنی

یه نگاهِ دقیق به اطرافت بنداز

درست کنارت، به چشمایی که عاشقِ توئن نگاه کن

من دوربینِ توئم

به چشمام نگاه کن

من دوربینِ توئم

به چشمام نگاه کن

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Mirror

صدها هزار مرورگر

و کلماتِ بی‌معنی

تکونمون نمیده، ما هرشب مهمونی می‌گیریم

جی‌تی‌سی‌کِی، اینکارو برای عشق انجام میدیم

نمیخوام اعدادو ببینم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

تمامِ این بچه‌ها منو ناامید نمی‌کنن

البته چیزِ زیادی هم انتظار ندارم

انگاری دارم نشونه‌ی دیگه‌ای از ناراحتی رو نشون میدم

حتی اگه همه راجع بهش حرف بزنن، کارِ خودمو انجام میدم

چیزیو ندارم که برگردم عقب و بهش نگاه کنم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

اون عوضیایی که میخواستن من نابود شم کجان؟

انگاری توی یه گوشه از خیابون ناپدید شدین

بازیو زود ترک کردین که باعث میشه حسِ حسرت داشته باشم

من دارم حتی برنامه می‌ریزم که انتقام بگیرم

انگاری همین الانشم خیلی دور فرار کردین و چیزی جا نذاشتین

“روی همه چیز تمرکز کن”

این جوابِ من توی آینَست

“همش تقصیرِ منه”

این جوابِ مانع‌هامه

خودمو بررسی می‌کنم

جی‌تی‌سی‌کِی، ما به اوج میرسیم، به خودمون باور داریم

دوتا ساختمون توی سه سال

حتی اگر این عوضیا منو انکار کنن

نزدیک اما دور، راجع به آیندم

راجع به من که مسئولیتِ برنامه‌ای که طرحشو ریختم می‌پذیرم

نمیتونم ثابت بمونم، تمومِ اون چمدون‌ها رو روی شونه‌هام میذارم

هیچ زمانی برای خودم باقی نمونده

!گروولین، دِ لایو، احترام بذارین

صدها هزار مرورگر

و کلماتِ بی‌معنی

تکونمون نمیده، ما هرشب مهمونی می‌گیریم

جی‌تی‌سی‌کِی، اینکارو برای عشق انجام میدیم

نمیخوام اعدادو ببینم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

تمامِ این بچه‌ها منو ناامید نمی‌کنن

البته چیزِ زیادی هم انتظار ندارم

انگاری دارم نشونه‌ی دیگه‌ای از ناراحتی رو نشون میدم

حتی اگه همه راجع بهش حرف بزنن، کارِ خودمو انجام میدم

چیزیو ندارم که برگردم عقب و بهش نگاه کنم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

دلم میخواد به روزهایی معصومیت برگردم

وقتی با مادرمم، ترس از تواضع رو پنهان می‌کنم

هنوزم نمیتونم متوقف شم، حتی اگر مرگ حدش باشه

من تسلیم نمیشم

تنها چیزی که احتمال داره متوقفم کنه ممکنه شین سایمدانگ باشه

هنوزم طوری که انگار میرم کلیسا دعا می‌کنم

طوری همه‌چیزمو میدم که انگار از فقرِ سرسخت خسته شدم

کودکیم پر از سختی بود که هیچ خاطره‌ی خوشی برام باقی نذاشت

نگران نباش مامان، بیا اون روزا رو توی همون گذشته جا بذاریم

اینکه میگی “نگران نباش” هروقتی که با چالشی مواجه میشم

با صدای پارسِ سگ‌ها فرقِ چندانی نداره

هرروز من با رویای شبِ قبل از خواب بیدار میشم

فردا هم با رویای امشب بیدار میشم

صدها هزار مرورگر

و کلماتِ بی‌معنی

تکونمون نمیده، ما هرشب مهمونی می‌گیریم

جی‌تی‌سی‌کِی، اینکارو برای عشق انجام میدیم

نمیخوام اعدادو ببینم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

تمامِ این بچه‌ها منو ناامید نمی‌کنن

البته چیزِ زیادی هم انتظار ندارم

انگاری دارم نشونه‌ی دیگه‌ای از ناراحتی رو نشون میدم

حتی اگه همه راجع بهش حرف بزنن، کارِ خودمو انجام میدم

چیزیو ندارم که برگردم عقب و بهش نگاه کنم

کلیدش انعکاسم توی آینَست

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


LOVE HATE RELATIONSHIP

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من ازت متنفرم اما هنوز عاشقتم

موقعِ خندیدن جدی نشو

هرموقع اینکارو کردی، ازت ترسیدم

موقعِ گریه کردن مثلِ دیوونه‌ها نخند

هرموقع اینکارو کردی، نمی‌دونستم باید چیکار کنم

به چه جرئتی برام چشم‌غره میری؟

هرموقع عصبی میشی خشمت رو سرِ من خالی می‌کنی

از حد می‌گذری

تو از بولداگم بدتری

اوه، خدا بهم رحم کنه

تو همیشه دیر میومدی اما هیچ قصدی برای تغییرِ این قضیه نداشتی

منو مقصر میدونستی که بهت زنگ نمی‌زدم

هرموقع که باید پرداختی انجام می‌دادی پشتِ من قایم میشدی

می‌خندیدی چون درهرصورت

حتی اگر می‌خواستم هم نمی‌تونستم ازت فرار کنم

حتی اگه منو بکشی هم باز میخوام برات بجنگم

حتی اگه به هم فحش بدیم هم

هنوز میخوام توی انتهای مسیر تو رو ببینم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من ازت متنفرم اما هنوز عاشقتم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من عاشقتم اما هنوز ازت متنفرم

اجازه نمیدم منو زنده زنده بخوری

هنوز میلیون‌ها چیز هست که باید سرشون دعوا کنیم

با نیزه‌ها و سپرهای کهنه

مخالفت بعد از مخالفت میاد

بال‌های فرشته‌ها کجا رفتن؟

بدونِ هیچ تردیدی فرو میریم

اوه چطور عشق میتونه اینطوری باشه؟

تو همیشه دیر میومدی اما هیچ قصدی برای تغییرِ این قضیه نداشتی

منو مقصر میدونستی که بهت زنگ نمی‌زدم

هرموقع که باید پرداختی انجام می‌دادی پشتِ من قایم میشدی

می‌خندیدی چون درهرصورت

حتی اگر می‌خواستم هم نمی‌تونستم ازت فرار کنم

حتی اگه منو بکشی هم باز میخوام برات بجنگم

حتی اگه به هم فحش بدیم هم

هنوز میخوام توی انتهای مسیر تو رو ببینم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من ازت متنفرم اما هنوز عاشقتم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من عاشقتم اما هنوز ازت متنفرم

حتی اگر می‌خواستم هم نمی‌تونستم ازت فرار کنم

حتی اگه منو بکشی هم باز میخوام برات بجنگم

حتی اگه به هم فحش بدیم هم

هنوز میخوام توی انتهای مسیر تو رو ببینم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من ازت متنفرم اما هنوز عاشقتم

اوه من ازت متنفرم، عاشقتم

من عاشقتم اما هنوز ازت متنفرم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


DO NOT DISTURB MODE

شبا بهم زنگ نزن، من تو استودیوئم

حتی اگر بیدار شدی دنبالم نگرد، من تو استودیوئم

از این به بعد حتی اگر نتونستم تحسینت کنم، ازم دلیلشو نپرس

من اینطور آدمیم، ناراحت نباش

قرار نیست بعد از این تغییر کنم، مستقیم رو به جلو میرم

چون چیزای زیادی هست که میخوام بهشون برسم باید بدوئم

من کسیم که همیشه تشنه‌ی چیزای بیشتره

حالتِ مزاحم نشوید فعاله، من از همه‌چیز بیزارم

اگر نمیتونی قلبم که داره درد می‌کشه رو متوجه شی، پس درشو به روت می‌بندم

من کلِ شب بیدار میمونم تا از همه‌چیز محافظت کنم

بااینکه نمیتونم پایانشو ببینم هنوز هم انجامش میدم

همش خمیازه می‌کشم اما هنوز میخوام ادامه بدم

بااینکه نمیتونم پایانشو ببینم اما ادامه میدمش

حتی یک لحظه هم نمیتونم ازش دست بکشم، هنوزم میخوامش

هنوز هم میخوامش لعنتی

آره، حتی اگه مجبور باشم ده سالِ دیگه هم بدوئم

به قضاوت‌کردنِ من ادامه بده

حتی اگه مجبور باشم ده سالِ دیگه هم بدوئم

راوی به چی رسیده؟

تظاهر کن که این سوالو می‌پرسی

من و طرفدارام یک‌بارِ دیگه به‌خاطرِ کلماتِ تو ناراحت شدیم

دهنتو ببند و فقط بنویسش

تصورات واقعین

تمامِ چیزایی که ساختی رو پاک کن

اون عوضیا گفتن که من نابود شدم

اما من استوار می‌ایستم و تمامِ حرفاتونو بی‌معنی می‌کنم

سرنوشتم رو تغییر می‌دم و زندگیم رو دوباره می‌سازم

من حتی غیرممکن‌ها رو هم انجام دادم

این افسانه‌ایه که یه پارادوکسو بیرون بریزی و ممکنش کنی

راجع به احساساتت اهمیتی نمیدم

من دارم زندگیِ خودمو می‌کنم

حتی اگر دوباره به دنیا بیام، هنوز هم همین زندگیِ راویو زندگی می‌کنم

توی ده سالِ آینده بادقت بهم نگاه کن

گروولین، دِ لایو

ما افسانه‌های جدیدِ این دوره‌ایم

بالاخره این شهرتو پشتِ سر میذارم

شبا بهم زنگ نزن، من تو استودیوئم

حتی اگر بیدار شدی دنبالم نگرد، من تو استودیوئم

ببخش که برای نوشیدنی نمیام

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

ببخش اگر جواب نمیدم

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

حتی اگر عوضی‌هات بهم فحش بدن و و حمله کنن

هیچ جنگی درکار نیست

این اتاق حتی وسطِ زمستون هم به گرمای آتیشه

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

عزیزم، حالتِ مزاحم نشوید فعاله

من دارم توی استودیوم کار می‌کنم

دروغ گفتم و گذاشتم با تاکسی بره

من امروز یه پسرِ بدم، دیگه چه کاری راجع بهش از دستم برمیاد؟

از کجا میدونی؟ پیو چانگ‌وونی؟

باید تاریخچه‌ی تماس‌هام رو قبل از دیدنت پاک کنم، من آزادم

نه، عوضیِ خوبی که تو میشناسی

آره من به استودیو برگشتم

امروز یه نفسِ عمیقِ دیگه کشیدم

تماسِ پدر، که همیشه نمیخواستم دریافت کنم

البته که گرفته شده، بذارش پایین

یه ریتمِ آروم

یه نیروی پشتِ ترتمیز

ذهنمو خالی می‌کنم

راحت‌تر سریع میشم

آره مرد من باید جلوتر برم

با رنگای دیگه قاطی نمیشم

فقط حسِ خودمو خراب می‌کنم

چرا نمیتونی منو بفهمی؟

روزایی که بهشون عادت داشتم رو پشتِ سر میذارم و حالا راحت می‌چرخم

تمامِ تقلبی‌هایی که اطرافم بودن

خیانتِ روزهایی که بهشون باور داشتیم

به اوج میرم

توی مسیرم به سمتِ اوج بیشتر تلاش می‌کنم

بلوف نمیزنم

به لحظه‌ی اول برمی‌گردم

وضعیتِ ذهنیمو تو اوج نگه میدارم

چک‌لیستمو بررسی می‌کنم

اسمِ کاملت رو یادم نمیاد

اگر یادم نیاد رهاش می‌کنی؟

آرومی‌ای که ازش متنفرم

صبر کنین، کلشو بپوشونین

من هیچ جنگی انجام نمیدم، چی

این بهترین چیزیه که میشه باهاش کنار اومد

سرم ترک برداشته

من توی عادت‌هام خیلی مهارت دارم

کسایی که مزاحمم میشن

صرفِ نظر از اینکه من کیم، همیشه منو پس زدن

حالا خیلی ساده‌تر شده، شما چقدر درمیارین؟

جوابش باید ساده باشه نه؟

دهنِ همتون باز مونده

کلِ خاطراتمونو دور بندازین

آره من دیدم

فاصله‌ی بینِ شما و من بیشتر میشه

شبا بهم زنگ نزن، من تو استودیوئم

حتی اگر بیدار شدی دنبالم نگرد، من تو استودیوئم

ببخش که برای نوشیدنی نمیام

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

ببخش اگر جواب نمیدم

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

حتی اگر عوضی‌هات بهم فحش بدن و و حمله کنن

هیچ جنگی درکار نیست

این اتاق حتی وسطِ زمستون هم به گرمای آتیشه

حالتِ مزاحم نشوید فعاله

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


DON’T WAKE ME UP

بیدارم نکن

بذار یکم بیشتر بخوابم

بیدارم نکن

بذار تا ابد توی این رویا بمونم

توی این شهرِ پرآشوب، از این صداهای بلند خستم

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

کی هی چرت و پرت میگه؟

دیگه نمیتونم هوشیار بمونم

دیگه مغزم کار نمی‌کنه

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

چرا انقدر عصبیم؟

اوه، ببخشید، خفه شید، این یه سوال نبود

برای اینکه بتونم بیشتر بخوابم و مست کنم

منو تنها بذارید

من هیچوقت پیشت برنمی‌گردم

یه جای عمیق توی نفس‌هام، اوه صبر کن

بیا خاطره‌ی خاصمون باهم رو نگه داریم

قرص خوردم و توی اتاقم گیر کردم

هیچ‌کس رو اطرافم ندارم که بهش تکیه کنم

داری راجع به من چی میگی؟

دردِ من، راجع بهش بیخیال حرف نزن

به خاطرِ اون مسائل باید دستمالمو بردارم

از اینکه محبوبم واقعاً متنفرم

منِ جوون، دلم برات تنگ شده

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

کی هی چرت و پرت میگه؟

دیگه نمیتونم هوشیار بمونم

دیگه مغزم کار نمی‌کنه

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

چرا انقدر عصبیم؟

اوه، ببخشید، خفه شید، این یه سوال نبود

برای اینکه بتونم بیشتر بخوابم و مست کنم

منو تنها بذارید

چهار فصلِ سال خیلی شبیه به آدم‌هان

شاید چهارفصل انعکاسی از مردم باشن

همینطور که سال‌ها می‌گذرن، بهار کوتاه و کوتاه‌تر میشه

وقتی این زمستونِ سرد گذشت، منو بیدار کنین

وقتی این زمستونِ سرد گذشت، منو بیدار کنین

وقتی زمستون تموم شه، بهار میاد و همه‌چیز رو پر می‌کنه

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

کی هی چرت و پرت میگه؟

دیگه نمیتونم هوشیار بمونم

دیگه مغزم کار نمی‌کنه

واقعاً احتیاج دارم که مست کنم

مواد می‌کشم تا برم تو اوج

چرا انقدر عصبیم؟

اوه، ببخشید، خفه شید، این یه سوال نبود

برای اینکه بتونم بیشتر بخوابم و مست کنم

منو تنها بذارید

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


JOE GOLDBERG

با منی؟

تو هم همینکارو می‌کنی؟

انجامش بده یا بمیر، جواب بده

امشب شروع روزهای آبیِ جدیدمه

اجازه بده بدنت با موسیقی تکون بخروره، برقص

نفس‌کشیدنم عمیق‌تر میشه، فشارش بده

خاطراتی که به جا گذاشتی هنوز هم قابلِ دیدنن

دیگه نمیتونم تحمل کنم

میشه منو با خودت ببری؟

هیچوقت نمیتونم مَنی که بهم ریخته رو انکار کنم

منو تماشا کن

بهم پشت نکن

تو منو تماشا می‌کنی

بهم بگو این من نیستم که دچارِ سوءِ‌تفاهم شدم

عزیزم، این تو بودی که بهم اینو گفتی

این تو بودی که نشونم دادی

این تو بودی که گذاشتی متوجهم شم عشق چه شکلیه

تو عشقِ منی

تویی

تویی واو

تویی

تویی واو

آها، پس این عشقه

عزیزِ دلِ من

حتی اگر ازم نپرسی هم باز دلم میخواد بهت بگم

ببین، این عشقه

عسلم

حتی اگر اشکی هم نبود تو آرومم کردی

تو عشق رو روی سینَم خط‌خطی کردی

چشمات بهم میگن که کنارم میمونی

خیلی زیباتر از اونیه که بگم یه توهمه، زیباست

منو تماشا کن

بهم پشت نکن

تو منو تماشا می‌کنی

بهم بگو این من نیستم که دچارِ سوءِ‌تفاهم شدم

عزیزم، این تو بودی که بهم اینو گفتی

این تو بودی که نشونم دادی

این تو بودی که گذاشتی متوجهم شم عشق چه شکلیه

تو عشقِ منی

اگر اثری از تو نباشه هیچوقت دنبالش نمی‌کنم

جایی که نگاه باقی نمونده نباشه منم نیستم

دچارِ سوءِ‌تفاهم نشو

انجامش بده یا بمیر، جواب بده

این تویی که عاشقمی

این تویی که منو میخوای

تویی

تویی واو

تویی

تویی واو

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne

2 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *