Chained Up Album lyrics

ترجمه ی آهنگ های آلبوم چینداپ در ادامه ی مطلب

برای دانلود اجراهای آهنگ ها با زیرنویس فارسی به پیج زیر برید

[LYRICS] VIXX – “사슬” (CHAINED UP) (KOR/ENG)

تو يه حالت عصبي، شونه هامو ميچرخونم

توي ميحط اطراف تو، سرگردون شده ام

تو به روزنه ي درون من زل زدي

پشتِ شلاقي  که منو محاصره کرده…

 (پسر خوب)

وقتي منو نوازش ميکني،نفس هام تند ميشه

من اينجوري درد ميکشم

 (خيلي درد داره)

اما نميتونم برگردم

  Ennie mini moreارباب و شکار ،

آره آره

 Ennie mini moreعشق و سلطه ،

تو معشوقه و فرمانرواي مني

! من يخ زده ام! بدون سلاح ام

نانانانا نانانا نانانا

حتي اگر به سردي منو دور بندازي، اشکالي نداره

من نميتونم برم، به زنجير کشده شده ام، به زنجير کشيده شده ام

اوه، زانوهام يخ زده ان! زره ام پايينه

نانانانا نانانا نانانا

حتي اگر دوباره اينجوري آسيب ببينم، اشکالي نداره

من بي اراده ام! به زنجير کشيده شده ام، به زنجير کشيده شده ام

برگرد عقب، تو زنجيرها حبس شده ام

من تو رو براي اولين بار ديدم

من هرگز نميتونم ترکت کنم

مثله جانوري که توسط تو رام ميشه

روي يه زخم خارش دار، تو دقيقا اون محل رو خراش ميدي

فقط تو تو اين دنيا ميدوني

 (تو منو ميشناسي)

کاري نميتونم بکنم جز برگشتن

 ، Ennie mini moreدرد و درمان 

 (آره آره)

  Ennie mini moreزندان و بهشت ،

تو بهشت و زندان من هستي

! من يخ زده ام! بدون سلاح ام

نانانانا نانانا نانانا

حتي اگر به سردي منو دور بندازي، اشکالي نداره

من نميتونم برم، به زنجير کشده شده ام، به زنجير کشيده شده ام

اوه، زانوهام يخ زده ان! زره ام پايينه

نانانانا نانانا نانانا

حتي اگر دوباره اينجوري آسيب ببينم، اشکالي نداره

من بي اراده ام! به زنجير کشيده شده ام، به زنجير کشيده شده ام

به فکر ، فکر ، فکر کردن راجب دستام ادامه ميدم

چون آماده ي رفتن نيستم، نه! آماده ي رفتن نيستم

تو رو مثله يه زخم، حک..حک..حک ميکنم

چون آماده ي رفتن نيستم، احتملا براي هميشه اينجوري ميمونه

من اونو دوست دارم، پشت سرت هرروز ميخوابم

… من میخوامش ، نمیتونم بیخیالش شم نمیتونم

دوباره قفل قفل قفل

قلبمو ميکِشه، توش ناخن فرو ميکنه..بنگ

فکر ميکنم توي عشق، بالا و پاييني وجود نداره

براي هميشه بسته شده(قفل شده) زندگي ميکنم

در بند زندگی میکنم

مثله يه احمق يخ زده ام! زره ام پايينه

نانانانا نانانا نانانا

گاهي اوقات نزديک تر ميشن

دوتا پايي که بسته شده ان! به زنجير کشيده شده ان، به زنجير کشيده شدن

من خشکم زده! يخ زده ام. زره ام پايينه

نانانانا نانانا نانانا

خوب ميدونم که ارباب من هستي

تا هميشه توسط به زنجیر کشيده شده ام، به زنجير کشيده شده ام

مثله يه احمق يخ زده ام! من يه برده ام!

نانانانا نانانا نانانا

نگاه گستاخانه ام رو کم ميکنم

دوتا پايي که بسته شده ان! به زنجير کشيده شده ان، به زنجير کشيده شدن

من خشکم زده! يخ زده ام. زره ام پايينه

نانانانا نانانا نانانا

انگشتان بُرنده ام رو پنهان ميکنم

براي هميشه توسط تو به زنجير کشيده شده ام…به زنجير کشيده شده ام

Trans: Sahar Mtb


[LYRICS] VIXX – “HEAVEN” (KOR/ENG)

Eden, Vuela, Amor

عدن ، ووئلا ، آمور (اسامی بهشت ها)

ف.ر.ش.ت.ه تو فرشته یی

ب.ه.ش.ت تو بهشتی

ف.ر.ش.ت.ه تو فرشته یی

ب.ه.ش.ت تو بهشتی

میدونم ، من تمام احساسی که در قلبت ــه میدونم

لبخند زدن و زندگی کردن راحت نیست

تو غم اشک ها رو میدونی

روزی میرسه که گل های زندگی تو شکوفا میشن

اوه ، از خواب بیدار شو و بایست

من اینجام

بال های من از پرواز کردن خسته شدن ، تو هم اینجایی

اوه ، از خواب بیدار شو و بایست .. بهشتِ تو …

آغوش من ــه.

(بیا بریم)

به سمت آسمون بدو و با من پرواز کن

دنیایی که امروز تو رو پریشان خاطر کرده فراموش کن

فراتر از ابرها پرواز کن

من مسئولیت هر اتفاقی که برات بیفته به عهده میگیرم

ف.ر.ش.ت.ه تو فرشته یی

ب.ه.ش.ت تو بهشتی

ف.ر.ش.ت.ه تو فرشته یی

ب.ه.ش.ت تو بهشتی

حتی اگه از همه چیز متنفرم باشی و بهشون علاقه ای نداشته باشی ، من درکت میکنم.

قلبت رو خالی کن و بعدش اونو با عشق من پر کن

حتی اگه از همه چیز متنفرم باشی و بهشون علاقه ای نداشته باشی ، من درکت میکنم.

افکاری که تو سرت ــه پاک کن و ذهنت رو پر از افکار من کن.

دستانت رو بالا ببر ، من اینجام تا اشک های تو رو پاک کنم

درد داشت ؟ درسته ، جهان خیلی بده.

چطور جرات کردن به قلب تو صدمه بزنن ؟

حالا بیا اینجا

در نهایت ، خیال تو و رسیدن من

تنها بهشت ما

سفت بچسب

(ما میریم)

بیشتر از این گریه نکن

اشک های تو ارزشمندن

لطفا گریه نکن

من از لبخندت محافظت میکنم

به سمت آسمون بدو و با من پرواز کن

دنیایی که امروز تو رو پریشان خاطر کرده فراموش کن

فراتر از ابرها پرواز کن

من مسئولیت هر اتفاقی که برات بیفته به عهده میگیرم

لالالالالالالالالا

لالالالالالالالالا

Tr By : ShinyMoon


 

[LYRICS] VIXX – “CAN’T SAY” (KOR/ENG)

میدونم

عشق،همیشگی نیست

گوش کن

اتفاقایی که هنوز رخ ندادن…

نگرانی راجبشون، عادت بدیه

نگرانی راجبشون ممکنه کمی اشتباه باشه

و اعتراف بهشون، ناشایست باشه

حرفایی که تقریبا برای یه روزی تمرینشون کردم

حرفایی که نگاهم میگه رو میفهمی؟

اینجا نامطمئن ایستاده ام و تو رو میبینم، خشکم زده

*نمیتونم بگم

قلب بزرگم، رشد میکنه

احساساتم خالص تر میشن

ممکنه من رو اینجوری بی دست وپا تر پیدا کنی

میخوام بمونم

اینو خیلی وقته پنهان کردم

فقط تو نفهمیدی

اگر اینو بگم، به نظر میاد که شکسته میشه..

زمانی که با هم هستیم

هرچقد با تو داستان هایی رو شریک بشم

راز دردناک ی رو توسعه میدم

چقدر گرانبها

باهات رفتار کردم

نورستاره ای که تو قلبمه

ستاره ای که هرگز درخشندگیشو از دست نمیده

هرچقدر تاریک تر باشه، روشن تر میدرخشه

به من نگاه کن

من تاروزی که فراموش کنی،کنارت میمونم و ازت حفاظت میکنم

میخوام بمونم

اینو خیلی وقته پنهان کردم

فقط تو نفهمیدی

اگر اینو بگم، به نظر میاد که شکسته میشه..

هرگز نمیتونیم یکی بشیم

هرچقدر بیشتر بخوام اینو بگم

هرچقدر بیشتر بخوام پنهانش کنم

تصمیم عجولانه ی من..

میترسم منو دور از تو بفرسته

حتی اگه تو نمیتونی بگی دوستم داری

حیرت انگیزه، پس اشکالی نداره

(من نمیتونم کنارت بمونم)

خوبه، ولی احساس من بیشتر از از احساس یه دوسته

وقتی میبینم طَمَعَم داره بیشتر یشه

تو همیشه فقط بهم میگی: ممنونم

هرگز نگو

اگر من این حرفا رو درآخر بزنم

تو چیکار میکنی؟

فکر کنم میدونم جوابت چیه

پس فقط میتونم گفته باشم:

نمیتونم بگم، هرگز نمیگم

نمیتونم بگم،هرگز نمیگم

Trans: Sahar Mtb


[LYRICS] VIXX – “지금 우린” (US NOW) (KOR/ENG)

قبلا ها

من خیلی جوون تر بودم

و

رویاهام خیلی دور از دسترس بودن

بعد از اون اوقاتِ آسون

کسی که همیشه بهم قدرت میداد

کسی که جاده ی سخت رو بامن بالا اومد

تو بودی

برای من، تو اون آدم هستی

اگر به خاطر تو نبود

من الان اینجا نبودم

این حسِ سپاسگزاریه بزرگی که دارمو

نمیتونم با کلمات توصیف کنم

پس به سادگی دستت رو میگیرم و قدم میزنم

بدون تو، نمیتونستم تو این راه گام بردارم

تو تنها کسی بودی که چراغم شدی، خیلی خوشحالم که کنارمی

حالا، با چیزی که از اول شروع کردیم، فرق داریم

اما هنوز هم نگاهِ خیره ی عاشقانت که به من اعتماد داره، مثلِ قبله

عشقِ من…

تو بودی

برای من تو اون آدمی

اگر به خاطر تو نبود

من الان اینجا نبودم

این حسِ سپاسگزاریه بزرگی که دارمو

نمیتونم با کلمات توصیف کنم

پس به سادگی دستت رو میگیرم و قدم میزنم

بدون تو، نمیتونستم تو این راه گام بردارم

تو تنها کسی بودی که چراغم شدی، خیلی خوشحالم که کنارمی

حالا، با چیزی که از اول شروع کردیم، فرق داریم

اما هنوز هم نگاهِ خیره ی عاشقانت که به من اعتماد داره، مثلِ قبله

عشقِ من

امیدوارم هیچوقت عوض نشه

چون تو همیشه کنارم بودی،از هرکس دیگه ای برام مهم تری

روزهای بیشتری رو در آینده کنارِ هم نسبت به روزایی که تو گذشته داشتیم، داریم

Trans : Sahar Mtb


[LYRICS] VIXX – “MAZE” (KOR/ENG)

میدَوم

و میدوم

داری منو دیوونه میکنی

بی پایان ازین دیوار به اون دیوار پیچ میخورم

میچرخمو میچرخم…همه ی راه ها به تو میرسن

خودمو نیشگون میگیرم…عجیبه

حس میکنم انگار تو این رویا اسیر شدم

اینجا راه خروجی نداره

سعی میکنم بدوم و بدوم اما همیشه سرجای اولم میرسم

تو مثل جعبه ی جواهراتی هستی که کلیدی نداره

هیچکدوم از کلیدایی که امتحان میکنم، بهت نمیخوره

میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم، میدوم

عشقِ من دیوونگیه

لجوجانه میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم، میدوم میدوم

…ما دیوونه میشیم

همه چی بدونِ تموم شدن میپیچه

همه چی میپیچه

من میخوام ازین خیالی که با

تمامِ چهره ات پُر شده، بیرون بیام

…ما دیوونه میشیم

لجوجانه میپیچم و میدوم، میدوم

میپیچم ، میدوم میدوم

همه ی گوشه ها و راه برگردون هارو امتحان میکنم

درآخر، این فقط یه پایانِ مرده است

خیلی طولانی شده…الان میتونم مسیرها رو به یاد بیارم

دارم تو این رویا بیشتر و بیشتر گم میشم

حالا دیگه از خسته شدن، خسته شدم

همه ی نتیجه هام به پوچی رسیده

دختر! یه چیزی بهم بده

تو مثلِ یه مارپیچِ بی پایانی

همونجوریه! ناامیدیه بی پایانِ من

میپیچم ، میدوم میدوم

میپیچم، میدوم

عشقِ من دیوونگیه

لجوجانه میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم ، میدوم میدوم

…ما دیوونه میشیم

همه چی بدونِ تموم شدن میپیچه

همه چی میپیچه

به جایی که نمیتونم ترکش کنم، نزدیک و نزدیک تر میشم

…ما دیوونه میشیم

لجوجانه میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم ، میدوم میدوم

و منم دارم اینحوری دیوونه میشم

درپایان، همش تو هستی

همش تویی دختر

دیگه هیچ انگیزه ای برای فرار ندارم

من اینجوری تموم میشم

صدهابار فرار کردم…هزاران بار

عشقِ من دیوونگیه

لجوجانه میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم ، میدوم میدوم

…ما دیوونه میشیم

همه چی بدونِ تموم شدن میپیچه

همه چی میپیچه

تو، جاده ی پیشِ روم رو بستی

حتی اگر سعی کنم سرم رو هم تکون بدم، تو هنوزم اونجایی

…ما دیوونه میشیم

دیوونه وار میپیچم، میدوم میدوم

میپیچم ، میدوم میدوم

Tr By : ShinyMoon


[LYRICS] VIXX – “STOP IT GIRL” (KOR/ENG)

دوستانه بودن و مهربونی تو

خیلی وقت نیست که ازش خوشم اومده

بااین حال، این جزوی از شخصیت تو هست

که اول از همه منو جذب کرد(عزیزم)

سونبه،نونا و اوپایی که میشناسی

چرا اینا اینقد زیاد هستن؟

چرا تو همشونو قبول میکنی؟

من حق ندارم اینو بگم اما

اوه نه!

اونجوری لبخند نزن

اگر لبخند بزنی، تمام دنیا

عاشقت میشن(همشون عاشقت میشن)

درست همونطوری که من عاشقت شدم

سعی میکنم زیبایی چون تو رو داشته باشم

این عالی میشه

همین حالا بس کن*

بس کن، بس کن، نمیتونم نگاه کنم

دختر من، دختر من،  دارم دیوونه میشم

نمیتونم احساساتم رو کنترل کنم

تو فقط لطفا به من نگاه کن

تو فقط لطفا مال من باش

دارم التماست میکنم، بس کن دختر

لطفا دوستم داشته باش

حتی اگه یه آدم بیعرضه عینک بزنه، اصلا بامزه نیست

منم اینو میدونم، اگه من کنارت بایستم…

ذهنم سفید میشه، مثل یه تیکه کاغذِ خالی

صورت سفت و لب هام

تکون نخواهند خورد

دیدن کسانی که تو رو هدف قرار دادن

اون آدما درحقیقت، گرگ هستند

تو گریه خواهی کرد، این خطری خطرناکه

یادت باشه که همه ی اون مردها به جز من، بد هستن!

عادت لبخندزدنت رو کنار بزار

تو وقتی لبخند میزنی زیباتر میشی

از قضا چرا من غمگینم؟( چرا ناراحتم؟)

تو قلبمو نمیشناسی

آیا با دوست داشتنت، یه احمق شده ام؟

*

من نگرانم

پسرای بد،پسرای بد، اطرافت هستن

مردانی هستند که تو رو میخوان

بس کنید،بس کنید، خوب گوش کنید

اون زن رو دوره نکنید

اون ماله منه

ششششش!اگر شماها من نیستید، پس گم شید

الان بس کنید، بس کن پسر

بهم ایمان داری؟

دخترِمن، دخترِمن، فقط به خاطر تو..

من میخوام همه چیزو ریسک کنم

منو دوست داشته باش،دوستم داشته باش، فقط به خاطر من

نمیشه لبخند نزنی؟

تو فقط لطفا به من نگاه کن

تو لطفا مال من باش

بس کن حالا، بس کن دختر

Trans:Sahar Mtb


[LYRICS] VIXX – “HOT ENOUGH” (KOR/ENG)

در بینی من عطر تو استشمام میشه
این عطر سراسر بدن من رو میگیره و منو مست میکنه
و باعث میشه عمیق تر درونت غرق بشم و به شدت در عشقت سقوط کنم

من هرگز نمیتونم در این تاریکی مبهم حرکت کنم
تو به سختی میتونی تصورش کنی،وقتی تاریک میشه نزدیک تر بیا
جای همه ی چیزایی که دارم رو بگیر،انتخابی نیست پس بسپارش به من

عشقم تو به اندازه کافی جذاب هستی
من رو آب کن
عشقم تو مثل یک سیاه چاله هستی
من همه ی وجودم رو از دست میدم
با هر راهی که بلدی منو ذوب کن
عشقم تو به اندازه کافی جذاب هستی
همین الان منو ذوب کن

شمع نارنجی ، شراب قرمز ، اسیر این جو مرموز شدم
حرارت (عشق) من در چشمانت حس میشه،درون من نفوذ کن
نوک انگشت هات رو روی بدنم حرکت بده
هیییس

به سادگیه گفتنش نیست

فکر میکنم دارم ذوب میشم

جایی برای فرار در این بازی هیجان انگیز نیست
تو هیچ وقت هیچ شانسی برای استراحت بهم نمیدی
وقتی تاریک میشه نزدیک تر بیا،احساسات من رو تحریک کن
هیچ حق انتخابی نیست پس به روش خودت انجامش بده

هر بار شب که میشه من رو خوشحال میکنی
 میخوام عمیق ترین افکارت رو بدونم
تو به خوبی میدونی که من چی میخوام
عزیزم تو به اندازه ی کافی جذاب هستی

سعی کن کاری که میخوای رو انجام بدی
عشقم مثل یک سیاه چاله هستی
من تقریبا کنترلم رو از دست دادم
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم،من تو دیدِ تو هستم
عشقم تو به اندازه کافی جذاب هستی ، اوه
همین الان ذوبم کن

عشقم تو به اندازه کافی جذاب هستی
عشقم تو مثل یک سیاه چاله هستی
عشقم تو به اندازه کافی جذاب هستی ، اوه
همین الان ذوبم کن

مترجم: Yaseman & ShinyMoon | منبع: RealVIXX.ir


[LYRICS] VIXX – “SPIDER” (KOR/ENG)

اون یه عنکبوت سمی ــه

اون یه عنکبوت سمی ــه

غریزمو دنبال میکنم

زیر پاهام یه جاده ی نقره ایه

جاده ای که الان روبروته

مسافتی که بینمونه

داره کوتاه و کوتاهتر میشه

تو این شبِ تاریک

لبخندِ کم رنگت رو نشون میدی

توی چشمام، فقط تویی

بدنم، برخلافِ بدنِ توئه

منو گیر انداختی

لحظه ای که سرم رو برمیگردونم

میشکنم!

لحظه ای که منو لمس میکنی، این احساس درونم یه خیال رو پخش میکنه

لحظه ای که منو فرو میبری

توی این واقعیتِ پیچ خورده، نمیتونم فرار کنم! این سرنوشته

حتی اگه همه چیزمو از دست بدم هم اشکالی نداره

اون یه عنکبوت سمی ــه

بر علیهِ بدنم

خواهش میکنم متوقف نشو

بالاتر بالاتر

حتی الان هم دیوونه ات شدم

اون قلبم رو دزدیده

اون یه عنکبوت سمی ــه

خواهش میکنم! یکی کمکم کنه

اوه خدا! روحم

حرکاتِ دیوانه وارِ تو

منو یخ میکنه و بعد آتیشم میزنه

پشتِ ابرها! خدافظ خدافظ

هر حرکت، نکته ی مهمه

مهم نیست چقدر تقلا کنم! نمیتونم فرار کنم

حتی نمیتونم یه قدم هم ازت فاصله بگیرم!

این یه تله ی عنکبوتیه کامله

حتی اگر این غمناک هم باشه

من با نابود شدن، مشکلی ندارم

توی چشمام، فقط تویی

با نفسای بی صدا

بالای صورتت

لحظه ای که بهت میرسم

میشکنم!

لحظه ای که منو لمس میکنی، این احساس درونم یه خیال رو پخش میکنه

لحظه ای که منو فرو میبری

توی این واقعیتِ پیچ خورده، نمیتونم فرار کنم! این سرنوشته

حتی اگه همه چیزمو از دست بدم هم اشکالی نداره

اون یه عنکبوت سمی ــه

بر علیهِ بدنم

خواهش میکنم متوقف نشو

بالاتر بالاتر

حتی الان هم دیوونه ات شدم

اون قلبم رو دزدیده

اون یه عنکبوت سمی ــه

اون یه عنکبوت سمی ــه

همه چیزم رو بهت میدم

تا وقتی با تو ام، اهمیت نمیدم که کجام

چشم هام رو میبندم

اون یه عنکبوت سمی ــه

میشکنم!

با حسِ زبونت، تمام بدنم پُر از لذت میشه

لحظه ای که منو فرو میبری

تا ابد توی آغوشت اسیر شدم

اشکالی نداره اگر حتی تو منو از دست بدی

اون یه عنکبوت سمی ــه

بر علیهِ بدنم

خواهش میکنم متوقف نشو

بالاتر بالاتر

حتی الان هم دیوونه ات شدم

اون قلبم رو دزدیده

اون یه عنکبوت سمی ــه

میشکنم!

با حسِ زبونت، تمام بدنم پُر از لذت میشه

لحظه ای که منو فرو میبری

تا ابد توی آغوشت اسیر شدم

اشکالی نداره اگر حتی تو منو از دست بدی

اون یه عنکبوت سمی ــه

بر علیهِ بدنم

خواهش میکنم متوقف نشو

بالاتر بالاتر

حتی الان هم دیوونه ات شدم

اون قلبم رو دزدیده

اون یه عنکبوت سمی ــه

Trans: Sahar Mtb


[LYRICS] VIXX – “부시시” (DISHEVELED) (KOR/ENG)

نیمرخ پنهان شده زیر لباس گشادت

اهمیتی نداره چقدر سعی داری پنهانش کنی، زیبایی تو کاملا واضحه

وقتی من به خاطر کار خسته ام، اگر بهت نگاه کنم

چشمام مثه ویتامین تصفیه میشن

تو استانددارد های زیبایی رو کاملا عوض کردی

تصمیم گرفنم براساس استانداردهای تو زندگی کنم

نمیتونم به دخترای دیگه نگاه کنم، فقط تو رو میبینم

چجوری…

من اینجوری شدم؟

دختری مثه تو

فقط خیلی عجیبه

حتی اگر وقتی ازخواب بیدار میشی ژولیده باشی…

بازهم مثل جواهر میدرخشی

دختری مثل تو

یه کم خاصه

حتی اگر شب و روز هرروز ببینمت

مثه یه لباس نو، ازت خسته نخواهم شد

دختری مثل تو، دختری مثل تو، دختری مثل تو

(آره، دختری مثل تو)

حتی اگر نامرتب هم باشی، بازهم میدرخشی

دختری مثل تو، دختری مثل تو، دختری مثل تو

حتی اگر هرروز هم ببینمت، خسته نمیشم، خسته نمیشم

تو خیلی زیبایی اما همش این نیست…

هرچی بیشتر حرف میزنی بیشتر میفهمی

تو همیشه توقعات من رو کم میکنی

چیزایی بهم میدی که هرگز تصورش رو نکردم

وقت خسته شدن نیست! دارم دیوونه میشم…

به خاطر تو

من عاشق همه چیزت شدم

*

دختری مثل تو

دختری که بیشتر از هرکس دیگه ای توی شلوارجین خوب به نظر میزسه

دختری که به آرزوهای بیشتری احتیاج نداره

دختری زیباتر از سوزی

دختری که سک*شیه حتی وقتی که پوشیده است

دختری با یک رویا

احساسات تو شوخی نیست

آره

حتی دخترا هم عاشقت میشن

تو گفتی که من، میتونم اون شخص باشم

اینو از روی عادت میگی

جوک های جذاب رو بامزه تعریف میکنی

خوب میخوری

وقتی کار میکنی..

یه دختر بی نقص دیوونه میشی!

لالالالالالالالالالا

حالم وقتی با تو هستم بهتر میشه

ووووه

مردی مثل من خیلی آسون بدست نمیاد

اما دربرابر تو، من آسون میشم

اگه تو اینو بگی، من به همشون گوش میدم

من با دخترای دیگه اینجوری نیستم

تو شایسته ی این ارزش هستی

من به خاطر تو دستپاچه میشم

تو دختر منی، تو دختر منی، تو دختر منی

حتی اگه نامرتب هم باشی بازهم میدرخشی

تو دختر منی، تو دختر منی، تو دختر منی

حتی اگر هرروز هم ببینمت، خسته نمیشم، خسته نمیشم

trans: Sahar Mtb

27 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.