Continuum Album Lyrics

ترجمه ی آهنگ های آلبوم Continuum

Amnesia _1
Chemical – 2
라일락 (LILAC) – 3
SAVAGE – 4
If You Come Tonight – 5

چک کره ای: ☆~Tannaz ~☆

Amnesia

این یه رویای کیفیت‌پایینه

ولی دوستش دارم

یه لمسِ درهم‌پیچیده

یه عشقِ بدشکل

شروع تا پایانِ تو، همش منم

همه رو فراموش کن

فقط به عقب نگاه نکن

طوری که انگار داخل و خارج درهم آمیخته شدن

این قلب مثلِ یه گره بسته شده

تمامِ شکاف‌ها رو با من پر کن

داریم تو زمان سقوط میکنیم

دوباره و دوباره تکرار میشه

نجاتم بده

توی این خاطراتِ تحریف‌شده

هرچیزی جز من رو فراموش کن

من فراموشی گرفتم

همینطور که درهم می‌پیچیم، متصل می‌شیم

آره

حتی اگه دربرابرِ این آهن‌ربا مقاومت کنم هم، باز منو می‌کِشه

نانانانا-نانانانانا-نانانانا

خاطراتت رو پنهان و محو ‌کن

نانانانا-نانانانانا

تویی که توی دستامی رو برمی‌دارم

تو هرطوری هم که باشی قابلِ ردیابی هستی

البته که برای من مشکلی نیست

حتی لحظه‌ای که فرار می‌کنی هم

توی محدوده‌ی خطای منی

دوباره و دوباره تکرار میشه

هرموقع

توی این عاشقانه‌ی شیرین

هرچیزی جز من محو میشه

من فراموشی گرفتم

همینطور که درهم می‌پیچیم، متصل میشیم

آره

حتی اگه دربرابرِ این آهن‌ربا مقاومت کنم هم، باز منو می‌کِشه

یه رویای خالصانه

که شب توش سرگردونه

نوکِ انگشتی که روبان رو گره زده

تویی که می‌رقصی

و چشم‌هایی که باهم مواجه میشن

من فراموشی گرفتم

اتصالی که انگار یکی میشه

عشق

امیدوارم که توی این عشق پایانی وجود نداشته باشه

نانانانا-نانانانانا-نانانانا

خاطراتت رو پنهان و محو ‌کن

نانانانا-نانانانانا

تویی که توی دستامی رو برمی‌دارم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Chemical

احساساتی که دارن محو میشن
منظره‌ای که داره دور میشه
واضحه که فقط تو باعث میشی به وجد بیام
حتی اگر تو راه رفتنم تلوتلو بخورم
نمی‌تونم از این سایه خارج شم
اطرافِ تو در حالِ چرخیدنم

سرنوشتی که می‌خواستم ازش دوری کنم
همینطور که باهات روبرو میشم، پایان رو حس می‌کنم
تیزتر، بدونِ ذره‌ای خطا
فوراً توی من رخنه می‌کنه
یه‌چیزی اشتباهه

اوه، عزیزم
کشش رو احساس می‌کنم
توی این تنش خودم رو به تو می‌سپرم
تو باعث میشی خوشحال بشم
منو پیشِ خودت ببر
نمی‌تونم توضیحش بدم، درست مثلِ ماده ی شیمیاییه
اوه عزیزم
میتونی بهم نزدیک شی
این خیال فقط برای من و توئه
منو احساس کن، بیا داخل
بیا داخلِ سرم
دیگه نمی‌تونم پنهانش کنم
مثل موادِ شیمیاییه

صدای نفس های شدید
بینِ همه‌ی صداهای ترکیب‌شده
من فقط صدای تو رو می‌شنوم
تو همه‌چیزو پاک می‌کنی
عقربه‌های ساعت که دارن می‌چرخن، آروم میشن
انگاری اون لحظه متوقف شده
هیچوقت نمی‌تونم فرار کنم، هیچ راهی وجود نداره

دربرابر تو ناتوان میشم
حتی اگه تقلا کنم، درنهایت بی فاید‌ست
بی‌رحمانه‌تر
همیشه به‌شکلِ طبیعی
فوراً در من رخنه می‌کنه
کنترلی روش ندارم (نمی‌تونم کنترلش کنم)

اوه، عزیزم
کشش رو احساس می‌کنم
توی این تنش خودم رو به تو می‌سپرم
تو باعث میشی خوشحال بشم
منو پیشِ خودت ببر
نمی‌تونم توضیحش بدم، درست مثلِ ماده ی شیمیاییه
اوه عزیزم
میتونی بهم نزدیک شی
این خیال فقط برای من و توئه
منو احساس کن، بیا داخل
بیا داخلِ سرم
دیگه نمی‌تونم پنهانش کنم
مثلِ..مثل موادِ شیمیاییه

این عشق مثلِ یه فیلم شروع شد
توی این فضای ملموس سقوط می‌کنیم
باهم رنگ رو احساس می‌کنیم
احساس رو اضافه و چندبرابر می‌کنیم
گلِ من برای تو شکوفه میده

اوه عزیزم
مشارکت رو حس میکنم
سفت‌تر همدیگه رو به سمتِ خودمون می‌کِشیم
تو باعث میشی خوشحال بشم
منو پیشِ خودت ببر (منو پیشِ خودت ببر)
نمی‌تونم توضیحش بدم، مثل موادِ شیمیاییه(شیمیایی)
اوه عزیزم
میتونی منو نگه داری
ما خیالِ همدیگه‌ایم
منو احساس کن، بیا داخل
بیا داخلِ سرم (بیا داخلِ سرم)
دیگه نمی‌تونم پنهانش کنم
مثل موادِ شیمیاییه

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


LILAC

بارون خط‌های موربی رو رسم می‌کنه
همین‌طور که بهش نگاه می‌کنم
با هوای شب که داره عمیق میشه، روبرو میشم

درنهایت همینطور که همه‌چیز مثلِ یه نگاهِ گذرا پراکنده میشه
در دوردست‌ها، مثلِ ابرهای دور
تو ، روی یه بومِ سفید و باارزش شکوفه میدی

من باهات می‌مونم
و ما باهم یکی میشیم، هرچند
وقتی نفس‌هات به من برسه
حتی صبحِ شبنم‌زده هم روزی آفتابی میشه
گل‌های درخشان و برگ‌های تنها، من رو در آغوش می‌گیرن

نور به اتاقم می‌تابه
همین‌طور که بهش نگاه می‌کنم
با هوای سردِ سپیده‌دم روبرو میشم

یک‌بارِ دیگه، همینطور که همه‌چیز مثلِ یه نگاهِ گذرا محو میشه
در دوردست‌ها، مثلِ ابرهای دور
تو، بومِ سفید و باارزش رو کامل می‌کنی

من باهات می‌مونم
و ما باهم یکی میشیم، هرچند
وقتی نفس‌هات به من برسه
حتی صبحِ شبنم‌زده هم روزی آفتابی میشه
گل‌های درخشان و برگ‌های تنها، من رو در آغوش می‌گیرن

همینطور که به گل‌های یاسی‌رنگ نگاه می‌کنم
با من و توی پررنگ‌شده، روبرو میشم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


SAVAGE

توی فاصله‌ی بینِ نفس‌ها
احساسِ توهم‌ مانندی به وجود میاد و دریای دلیل‌ها رو می‌پوشونه
کنجکاوی به خروش درمیاد
زیرِ حالت چهر‌ه‌های بی‌تفاوت
من راجع به همه‌چیز کنجکاوم، دلیلش همینه
داره سخت میشه، بهم نزدیک شو

زود باش و دستتو به کلیدِ چراغ برسون
دیگه نمی‌تونم تحلمش کنم
نور روی تو جاری میشه

آره، من عقلانی رفتار نمی‌کنم
انگاری افسون شدم
یه موجِ جدید ذهنمو به بازی می‌گیره
عطرت همه‌چیزو با خودش می‌بره
آره، من منطقی نیستم
داری امتحانم می‌کنی؟
باعث میشی حسِ خیلی خوبی داشته باشم
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

درست مثلِ حسِ توی یه رویای فراموش‌شده
بی‌پایان به سمتش می‌لغزم
این سرعت برای من هم ناآشناست
شبی که توش حس می‌کنم خودم نیستم
راجع به تو فکر می‌کنم
به تو فکر می‌کنم
حالا دارم سقوط می‌کنم، اسیر شدم
پایانش هرکجا هم که باشه، نیاز دارم بهم نزدیک‌تر باشی

تو میدونی که تمامِ این احساسات
فراتر از کلمات وجود دارن
چطور میتونن توضیح داده بشن؟

آره، من عقلانی رفتار نمی‌کنم
انگاری افسون شدم
یه موجِ جدید ذهنمو به بازی می‌گیره
عطرت همه‌چیزو با خودش می‌بره
آره، من منطقی نیستم
داری امتحانم می‌کنی؟
باعث میشی حسِ خیلی خوبی داشته باشم
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

یه‌جورایی تو از منِ اینطوری لذت می‌بری
انگاری اشکال نداره سرکش باشم
جهانِ من تنها با تو قانونی نداره
بدونِ تو نمی‌تونم احمقانه فکر کنم
آره، باید عمیق‌تر در تو فرو برم

آره، من عقلانی رفتار نمی‌کنم (امکان نداره)
حس می‌کنم مستِ تو شدم (منو احساس کن)
موجِ جدید همه‌چیزو بهم می‌ریزه
عطرت همه‌چیزو با خودش می‌بره
آره، من منطقی نیستم (آره، من منطقی نیستم)
فقط قلبتو میخوام (فقط قلبتو میخوام)
باعث میشی حسِ خیلی خوبی داشته باشم
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
مثلِ یه سرکش
چرا باعث میشی انقدر سرکش بشم؟

خیلی سرکشانه

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


If You Come Tonight

لالا لالا لا
لالا لالا لا
لالا لالا لا

من همیشه هرروز اینجام
هنوز همونجا
اوه، نمی‌تونم فراموشت کنم
شبِ بی تو ، همچنان همونطوره
یکمی خالی به نظر میاد
اوه، خیلی حسِ تنهایی دارم

مایی که توی تاریکی دیده نمی‌شدیم
مای اون روزی که با اضطراب دستای همو گرفتیم

اگر امشب بیای
این فصلِ یخ‌زده و این شب
اگر امشب بیای
امشب دلم برات تنگ میشه
همونقدر که دل‌تنگتم
خودم رو با تو پُر می‌کنم
من هرشب دلم برات تنگ میشه

من کلی اشتباه کردم
در قلبِ خستم
اوه، اما تو فقط کنارم موندی
من هنوزم همونطورم
این من، به تو احتیاج داره

هرچیزی که فکر می‌کردم بهش عادت کردم
راستش حتی اگه تظاهر کنم اینطور نیست هم، هرچیزی بی‌قرارم می‌کنه

اگر امشب بیای
این فصلِ یخ‌زده و این شب
اگر امشب بیای
امشب دلم برات تنگ میشه
همونقدر که دل‌تنگتم
خودم رو با تو پُر می‌کنم
من هرشب دلم برات تنگ میشه

طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
زمان هایی که گذشت
تمامِ روزهای بی‌معنیم بدونِ تو
طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
زمان هایی که گذشت
اگر فقط تو اینجا بودی، اوه

اگر امشب بیای
با یه لبخند، قلبِ زخمیم رو بغل کن
اگر امشب بیای
امشب دلم برات تنگ میشه
روزهای بی‌شماری که حتی توی خواب هم نمی‌تونی ببینی
من هرشب دلم برات تنگ میشه

لالا لالا لا
لالا لالا لا
لالا لالا لا

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne

3 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *