Hyde Album Lyrics

ترجمه ی آهنگ های آلبوم هاید در ادامه ی مطلب

برای دانلود اجراهای آهنگ ها با زیرنویس فارسی به پیج زیر برید

Hyde

نسل جديدي برگشته

ميخوايم الان با اين ترک بترکونيم

ما ازصفر شروع به کار کرديم

و حالا ميخوايم اين کارو انجام بديم، آره

فقط دنبالم بيا

ممکن نيست من اون حرفا رو بهت زده باشم

ممکن نيست بهت گفته باشم که تو رو ترک ميکنم

عزيزم لطفا الان منو باور کن

درون من يه آدم ديوونه است

اوه، چطوري اينو برات توضيح بدم؟

تو حتما فکر ميکني اينا بهونه است

دختر! من اون کسي نيستم که ديروز بودم

درون من يه آدم ديوونه است

منو ترک نکن

(ترکم کن)

دوستت دارم

(ازت متنفرم)

من خودم هم جکيل هستم و هم هايد(شخصيت هاي داستاني)

از من فرار نکن

من آدم بدي نيستم

تو رو دوستت دارم

اينجوري با اون چشماي ترسناکت بهم خيره نشو

اين شخصيتي که از من ميبيني من نيستم

فقط نميتونم کنترلش کنم

فقط نميتونم کنترلش کنم

ممکن نيست من اون حرفاي بد رو بهت گفته باشم

ممکن نيست که من بهت صدمه بزنم

دختر!  بهم اعتماد کن، به کسي که الان جلو چشماته

درون من يه ادم ديوونه است

من تنها تو رو ميشناسم

(اينا همش دروغه)

تو منو ميشناسي

(نه تو رو نميشناسم)

من خودم هم جکيل هستم و هم هايد!

از من فرار نکن

من آدم بدي نيستم

تو رو دوستت دارم

اينجوري با اون چشماي ترسناکت بهم خيره نشو

اين شخصيتي که از من ميبيني من نيستم

اون شيطاني که ديشب ديدي من نبودم

حتي خودمم يادم نيست

فکر کنم دارم ديوونه ميشم

سعي کردم خودمو نگه دارم اما وقتي که خودمو اينطوري ديدم

فهميدم که بيمارشدم

بهت نياز دارم که درمانم کني

بيا درون بدن من

شخصيت متفاوتي که من نيستم

درون من، گير افتاده

من فقط تو را ميشناسم

تو براي من آخرين نفري

من از خودم ميترسم اگر منو ترک کني

اين شخصيتي که از من ميبيني من نيستم

من آدم بدي نيستم

تو رو دوستت دارم

اينجوري با اون چشماي ترسناکت بهم خيره نشو

اين شخصيتي که از من ميبيني من نيستم

اون(شخصيت دومش) سعي ميکنه بهم صدمه بزنه

فقط نميتونم کنترلش کنم

فقط نميتونم کنترلش کنم

فقظ نميتونم کنترلش کنم

1.sfkorea.ir

By: Nicole

اصلاح ترجمه:Sahar Mtb


Light up the darkness

آره، ما برگشتیم. این شهرمال منه عزیزم. بزن بریم

پیچ و خم ها برفراز شهر خاکستری پخش میشن

درست همینجا، همزمان که من دنبال تو میگردم، زمان متوقف شده

یه فرشته ی تاریکی ، یه وهم از کابوس شب

اون(دختر) کمی از پشت نقابش میدرخشه

نیمرخش پشت یک مِه سیاه پنهان شده

من تورو قبل از اینکه ناپدید بشی، پیدات میکنم عزیزم

دراین شهرِ درحالِ مرگ، امید خیلی دوره

این سرزمینِ تقسیم شده رو نجات بده عزیزم

اوه دختر، تو شبیه یک تصویر کامل نشده ای

پس دختر! متوقف نشو! بیا پیش من بیا پیش من

تو شبیه شعاع نور هستی، چراغ های بهشت رو روشن کن

آره بزن بریم

من دارم توی این تاریکی عمیق و خفه کننده ناپدید میشم

دستم رو نگه دار

تاریکی رو روشن کن

عزیزم لطفا من رو نجات بده

تاریکی رو روشن کن

آره اینو دوست دارم وقتی

از خودت کار میکشی، از خودت کار میکشی، از خودت کار میشی

تاریکی رو روشن کن

از خودت کار بکش، از خودت کار بکش، از خودت کار بکش آره

تاریکی رو روشن کن

اوه خدااااا! اینجا خدایی نیست؟

من دارم ناپدید میشم، آیا به شکل جداگانه ای دراومدم؟

تو داریش، فقط تو کلید رو داری پس درِ بهشت رو باز کن

عزیزم، من میخوام تو اوج آسمون پرواز کنم

من توی این تاریکی حبس شدم و نمیتونم نفس بکشم، نقاب رو بردار

اوه دختر، تو شبیه یک تصویر کامل نشده ای

پس دختر! متوقف نشو! بیا پیش من بیا پیش من

تو شبیه شعاع نور هستی، چراغ های بهشت رو روشن کن

آره بزن بریم

من دارم توی این تاریکی عمیق و خفه کننده ناپدید میشم

دستم رو نگه دار

تاریکی رو روشن کن

عزیزم لطفا من رو نجات بده

تاریکی رو روشن کن

آره اینو دوست دارم وقتی

از خودت کار میکشی، از خودت کار میکشی، از خودت کار میشی

تاریکی رو روشن کن

از خودت کار بکش، از خودت کار بکش، از خودت کار بکش آره

تاریکی رو روشن کن

به دوردست فرار میکنم، به دوردست. من سایه ای که پشت سرت گذاشتی رو دنبال میکنم

در این جاده  ی درحال باریک شدن، پاکی رو احساس میکنم

درست وقتی که میخوایم همدیگرو لمس کنیم، یه بوسه روبا یک فرشته ی سفید تقسیم میکنم

تو من رو افسون کردی اما خودت رو پنهان کردی

حتی یک بارهم به عقب نگاه نکردی و داری پشت اون مِه پنهان میشی

من خوابِ نوازش کردنِ سرت رو میبینم، آره رازهات رو به من بگو

همه چیز داره متلاشی میشه، نمیتونم بیشتر ازاین منتظرت بمونم

نور رو برمن بتابون

تاریکی رو روشن کن

قبل ازاینکه همه ی اینها ناپدید بشه

تاریکی رو روشن کن

آره اینو دوست دارم وقتی

از خودت کار میکشی، از خودت کار میکشی، از خودت کار میشی

تاریکی رو روشن کن

از خودت کار بکش، از خودت کار بکش، از خودت کار بکش آره

تموم چیزی که میخوام تویی عزیزم

Trans: Sahar Mtb | RealVixx01.ir


Stop Resisting(you’re mine

آروم برو

آروم برو آروم

امشب،امشب، قبل ازاینکه شب تموم بشه

برنگرد خونه، هنوز چیزای زیادی برای انجام دادن هست

برو برو آروم، آروم

قبل ازاینکه نظرم عوض بشه

اینقدر بازی درنیار که نمیفهمی

من اینو میگم چون اطمینان پیدا کردم دختر

این روزا بهت شک دارم

به اینکه تو واقعا دوستم داری؟

یه کم دیگه بمون، فرصت بده که رابطمون عمیق تر بشه

رابطمون داره به حاشیه میره

بیا برای امروز بس کنیم، واسه امروز کافیه

ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا همدیگرو بهتر بشناسیم

من دوستت دارم

ازت خوشم میاد اما

صادقانه بگم، من نگرانم

داریم خیلی سریع پیش میریم

(سلام سلام) اینقدر عقب نکش

(سلام سلام) اینقدر بازی درنیار که نمیفهمی

هردوتامون بزرگ شدیم، چرا داری اینکارو میکنی؟

خواهش میکنم بیا پیشم عزیزم

(نه نه) من هنوز دارم فکر میکنم

(به همه چیز به همه چیز) من هنوز نگرانم

چهره  ی مادرم چیزی رو نشون نمیده و منو گیج میکنه

اینقدر مخالفت نکن، تو خیلی زیبایی

چطور میتونم اینو تحمل کنم؟

من نمیتونم مقاومت کنم، شکیبایی سخته

من ناراحتم که نمیتونم همه چیزت رو داشته باشم

دارم نسبت به اون لبای جذابت، گستاخ تر میشم

و اینی که تو رو تنها میزارم،سخت تره

هی! ببخشید! اینقدر مخالفت نکن و الان بیا پیشم

بیا برای امروز بس کنیم، واسه امروز کافیه

ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا همدیگرو بهتر بشناسیم

من دوستت دارم

ازت خوشم میاد اما

صادقانه بگم، من نکرانم

داریم خیلی سریع پیش میریم

(سلام سلام) اینقدر عقب نکش

(سلام سلام) اینقدر بازی درنیار که نمیفهمی

هردوتامون بزرگ شدیم، چرا داری اینکارو میکنی؟

خواهش میکنم بیا پیشم عزیزم

(نه نه) من هنوزدارم فکر میکنم

(به همه چیز به همه چیز) من هنوز نگرانم

چهره  ی مادرم چیزی رو نشون نمیده و منو گیج میکنه

اگر همینجا وایسی، من باید چیکارکنم؟

نمیتونم تمام شب رو بخوابم

ازاینکه فقط با کلمات حرف بزنم،خسته شده ام

تو واقعا قلبم رو نمیشناسی

(سلام سلام) اینقدر عقب نکش

(سلام سلام) اینقدر بازی درنیار که نمیفهمی

هردوتامون بزرگ شدیم، چرا داری اینکارو میکنی؟

خواهش میکنم بیا پیشم عزیزم

هردومون هردومون همدیگرو خیلی دوست داریم

(افقی عمودی) چرا اینو اندازه میگیری؟

از چشمام دوری نکن

تو هم این رو حس میکنی

تو ماله منی تو ماله منی

تو ماله منی تو ماله منی دختر

قبلا هم ماله من بودی

من واقعا ازت خوشم میاد، حالا بهت اعتماد دارم

Trans: Sahar Mtb | RealVixx01.ir


Chaos

اون چشم ها، در من رخنه کردن

قلبم رو میشکافن

درون هورمون های بدنم تراوش میکنن

اون دختر، منو کنترل میکنه! دختر بد!

لحظه ای که برای اولین بار دیدمت

یه شیمی کامل بود

 من شریکِ تو ام که به خاطر تو ظاهر شدم

این، بهشت نیست

پایانش هم جهنمه

 اما دارم به درون تو کشیده میشم

 من تو رو میخوام تو مثل دیوانه ها منو به آتیش میکشی

 هرقدر نزدیکتر میشم، بیشتر با چاقویی به اسمِ تو، بریده میشم

فکر کردم  پایانش رو میدونم

دارم عاشقت میشم

 بدون ترس

بدون محاسبه

من عاشقت هستم

 نه تنها سرم، بلکه بدنم هم به سمت تو کشیده شده

دیگه نمیتونم تحمل کنم

ذهنم فلج شده، کاملا بی نظمه

 فقط با یه حرکتِ بدن، تو برمن پیروز میشی

 تو کاملا بنیاد سرد و بی حس من رو شکوندی

من تو رو میخوام، تو مثل دیوانه ها منو به آتیش میکشی

هرقدر نزدیکتر میشم، بیشتر با چاقویی به اسمِ تو، بریده میشم

فکر کردم پایانش رو میدونم

دارم عاشقت میشم

خطرناکه، خطرناکه، خطرناکه، اوووه

خطرناکه، خطرناکه، خطرناکه، اوووه

خطرناکه، خطرناکه، خطرناکه، اوووه

! تو بهم میخندی و به من اشاره میکنی! خطرناکه

!خیلی خ خ خ خ خطرناکه

!الاهه ی زیباییِ جذاب ِمن

 تو کشنده ای و خطرناک اما من کسی ام که آماده است تا درد بکشه

پس حرکتش بِده، منو داشته باش

اگر مطمئن نیستی، فقط بدنت رو بهم بده

من به خوبی باهاش رفتار میکنم، با نهایت دقت با هیجان، عمیق تر

 همین حالا

 باید داشته باشمت، اهمیتی نداره چقدر دارمت

من، با تو پر میشم

انگار یه حفره تو قلبمه

 دارم تشنه تر میشم، غمگینم ، غمگینم، غمگینم

…دختر تو خیلی

خطرناکی، خطرناکی، خطرناکی، اوووه

خطرناکی، خطرناکی، خطرناکی، اوووه

خطرناکی، خطرناکی، خطرناکی، اوووه

تو بهم میخندی و به من اشاره میکنی! خطرناکه

RealVixx01.ir | Trans:Sahar Mtb


Love Letter

حتی اگه توی حرف زدن خوب نباشم،لطفا منو درک کن

تمام رازهایی که نگه داشتمشون رو، بهت خواهم گفت

روزی که اولین بار همدیگرو ملاقات کردیم یادته؟

لبای زیبات، بهم لبخند زدند

بعد از اون، من مصمم شدم

که من نمیخوام هرگز تو رو در آغوشم از دست بدم

که تا آخرش میـــرم

گفتن “دوستت دارم” با کلمات، ممکنه کافی نباشه

اما بازم امروز بهت اعتراف میکنــــم

میخوام با تو باشم،همیشه یه قدم پشت سرت

فراموش نکن، کسی هست که ازت مراقبت میکنــــه

بعدازاینکه، تو رو ملاقات کردم، کاری برای انجام دادن پیدا کردم

اینکه کاری کنم تمام روز لبخند بزنی، هر روز

ممکنه وقتایی باشه که من واقعا سرم شلوغه اما

توی ذهنم. فقط فکر تو هستش

گفتن “دوستت دارم” با کلمات، ممکنه کافی نباشه

اما بازم امروز بهت اعتراف میکنـــم

میخوام با تو باشم،همیشه یه قدم پشت سرت

فراموش نکن، کسی هست که ازت مراقبت میکنــه

وقتی بهم میگی که خوش باشم

وقتی چشمات به من نگاه میکنن

اون چیزا، باعث میشه الان زندگی کنم

چیزی ندارم بهت بگم اما

دوســـتت دارم

خیلی ممنونم به خاطر اینکه تا آخرش منتظرم میمونی

به خاطر اینکه بدون تزلزل، بهم نگاه میکنی

به من تکیه میکنی، به عشقم باور داری

بیا برای همیشه باهم باشیم، برای همیشـه

دوستت دارم، بهت نیاز دارم

فقط تو برای همیشه هستـی

کنارم بمـون

من برات آسایش میارم

بیا تا وقتی دنیا متوقف میشـــه عاشــق باشــیم

از اینکه هستـی ، ممنونم

RealVixx01.ir | Trans:Sahar Mtb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.