Love And Fight Lyrics

ترجمه ی آهنگ های آلبوم Love and Fight راوی

Guns 
Virus
Winner
Love Hate fight
What’s My Problem
Let Me Down Slowly
Drowning in the Rain
1 2 3
Cannonball
Warrior


Guns 

هی، هیچ‌کس مثلِ تو نیست، مثلِ من
عشقم تردید نکن، بیرون بیارش
هیچ‌کس مثلِ تو نیست، مثلِ من
اونقدر بهم شلیک کن که از زخم‌ها خسته شم
کارمون با اسلحه‌های تعطیلاتی تموم شده
کارِ اسلحه‌های تعطیلاتی تموم شده
کارمون با عشقِ تعطیلاتی تموم شده

عزیزم حتی اگه خسته شدی بهم بگو
افکارِ من همیشه مخالفشه پس بهم بگو
عشقم چیزی که گفتی رو دوباره بگو
تو دوباره طوری که من بیانش کردم رو دوست نداری
منو برعکس نکن
همونطور که میخوای بیرون بریزش و تکه‌هاشو کنارِ هم بذار
همه‌چیز بیرون اومده
و با اینکه شبیهه، این احتمالاً دلیلِ دعواهاست
وقتی بلند میشم، لم میدم و عصبی میشم
تو نمی‌تونی درکش کنی
با یه نگرشِ بزدلانه، فقط کاری که خودم بهش میل دارم رو انجام میدم
کلماتی که توصیفشون سخته رو دور میندازم، بدونِ هیچ تردیدی، دنگ
میزانِ زخمِ من، مقایسه کردن و رقابت کردن، دنگ
حتی اگر خشم و صدای خس‌خسِ نفس‌کشیدنم با هم ترکیب شن
جفتمون می‌دونیم که این ارتباط تموم نمیشه

من تو رو نشونه گرفتم
تو منو نشونه گرفتی، عزیزم
من تو رو نشونه گرفتم
تو منو نشونه گرفتی، عزیزم

هی، هیچ‌کس مثلِ تو نیست، مثلِ من
عشقم تردید نکن، بیرون بیارش
هیچ‌کس مثلِ تو نیست، مثلِ من
اونقدر بهم شلیک کن که از زخم‌ها خسته شم
کارمون با اسلحه‌های تعطیلاتی تموم شده
کارِ اسلحه‌های تعطیلاتی تموم شده
کارمون با عشقِ تعطیلاتی تموم شده

با حرف‌هایی که چقدر تیزتر از اینن
درحالی‌که ممکنه به هم زخم بزنیم
من و تو یکم بیشتر به هم برخورد می‌کنیم
یاد می‌گیری که چطور از زخم‌ها دوری کنی
با حرف‌هایی که چقدر شیرین‌ترن
درحالی‌که ممکنه هم رو در آغوش بگیریم
من و تو یکم بیشتر به هم برخورد می‌کنیم
یاد می‌گیری که چطور با عشق مواجه شی

برای بیرون کشیدنش تردید نکن
من تو رو همونطور که هستی می‌زنم و بغل می‌کنم
توی دردی که به مهربونی مبدل شده گیر کردم
دور نمیشه، اوه عزیزم، عشقِ من

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Virus
!اُوه عزیزم
!بهم دُشنام بده و لگدم بزن
بیشتر بهم آسیب بزن! و من همه چیزو در موردت یاد میگیرم
چون ما متفاوتیم، آره
باز هم به هم برخورد میکنیم
این شبِ طولانی ما رو آروم نمیکنه
!در آزار دادن من تردید نکن
همدیگه رو خرد میکنیم تا جایی که
تبدیل به یک تکه بشیم

میخوام ویروسِ عشق باشم
!تنها مشکلت
فریاد بزن و همه رو دور بریز

!می تونی طوری بهم نگاه کنی انگار قراره منـو بُکشی
چیزی رو مخفی نکن، همه چیزو بهم بگو
میخوای از خشم فراتر بری و به عشق و نفرت تبدیل بشی؟

ویروسِ عشق

حتی اگر چیز متفاوتی بگم، هیچی عوض نمیشه
من دیگه این احساس ناخوشایند رو نمی خوام، دیگه نه
من در نهایت با تو برخورد می کنم و عوض میشم

ویروسِ عشق

داد میزنیم، همدیگه رو به عقب هل میدیم
همدیگه رو با کلماتی که منظوری ازشـون نداریم می خَراشیم
قلبم می سوخت و تو وقتی بغلم کردی گریه می کردی
ناپدید شدیم اما الان دلم میخواد مثلِ یه خانواده باشیم
وقتی دوستام ازم می پرسن: چرا انقدر دوستش داری؟

میگم که: بهش وابسته ام

اما نمی تونم باور کنم الان بدون تو زندگی میکنم
نمی تونم تصور کنم که چجوریه
اما حال ما خوب نبود
بهم دورغ گفتیم و باهم مهربون نبودیم

یه اشتباه می تونه به یه فاجعه تبدیل بشه
!معذرت خواهی منـو قبول نکن اگر که نمی تونی منـو ببخشی
من در نهایت با تو برخورد می کنم و عوض میشم
میخوام ویروسِ عشق باشم

!تنها مشکلت

فریاد بزن و همه رو دور بریز
!می تونی طوری بهم نگاه کنی انگار قراره منـو بُکشی
چیزی رو مخفی نکن، همه چیزو بهم بگو
میخوای از خشم فراتر بری و به عشق و نفرت تبدیل بشی؟

ویروسِ عشق

حتی اگر چیز متفاوتی بگم، هیچی عوض نمیشه
من دیگه این احساس ناخوشایند رو نمی خوام، دیگه نه
من در نهایت با تو برخورد می کنم و عوض میشم

ویروسِ عشق

وقتی نورِ بالای تپه بر من و تو می تابه
تنها در اون موقع است که کاملا یکی میشیم
به نامِ عشق همدیگه رو میبوسیم
میخوام ویروسِ عشق باشم

!تنها مشکلت

فریاد بزن و همه رو دور بریز
!می تونی طوری بهم نگاه کنی انگار قراره منـو بُکشی
چیزی رو مخفی نکن، همه چیزو بهم بگو
میخوای از خشم فراتر بری و به عشق و نفرت تبدیل بشی؟

ویروسِ عشق

حتی اگر چیز متفاوتی بگم، هیچی عوض نمیشه
من دیگه این احساس ناخوشایند رو نمی خوام، دیگه نه
من در نهایت با تو برخورد می کنم و عوض میشم

ویروسِ عشق
ویروس عشق
ویروسِ عشق
عشق
ویروسِ عشق
ویروس عشق
عشق
عشق

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Winner

میتونی عصبانی شی و هرکاری که دلت میخواد انجام بدی
من حرفاتو می نویسم
تو ذهنم حکش میکنم و حالا اجراشـون می کنم
حتی میتونی بدون عذاب وجدان، منو بزنی
من در مشت تو آمیخته(مخلوط) میشم
حتی اگه روحم هم به لب هام برسه
میذارم برنده شی
اینا همه اشتباه منه، تو بَرنده ای
!من دفاع نمی کنم، برنده شو عشقم
عزیزم، اینا همه اشتباه منه، تو برنده ای
!مخالفت نمیکنم، برنده شو عشقم
عزیزم تو از نظر عصبی خوبی
تو هر روز اون کارای سخت رو انجام میدی انگار که چیزی نیست، آره
عشق من، تو یه جور خاصی عصبانی میشی
از اینکه باعث شدم اون کار سخت رو امروز هم انجام بدی، متاسفم
عزیزم، متاسفم. بازم متاسفم
متاسفم، بهانه بی بهانه
!با صدای بلند، مزخرف نمیگم ، عشق، خبردار
اوه ما یه مهمونی داریم
بازم هر روز الکل مقصره
صدای بهانه میاد، دوباره کارای مزخرف انجام دادم، چکار کنم؟
وای
حرفات همه اشون درسته
من هیچ وقت نمی تونم چیز اشتباهی بگم
قصد کناره گیری ندارم، درست مثل یه حصیر ام
آرزوتو براورده میکنم، محکم بغلت میکنم و میذارم بری
!نه حتی این، اینجوری نه ! هرگز به من نگاه نکن، یالا عشقم
میذارم برنده شی
اینا همه اشتباه منه، تو بَرنده ای
!من دفاع نمی کنم، برنده شو عشقم
عزیزم، اینا همه اشتباه منه، تو برنده ای
!مخالفت نمیکنم، برنده شو عشقم
هرگز نمیخوام از طریق باختن، برنده بشم عزیزم
نمیخوام عصبانیتمو سرِ تو خالی کنم
هرگز نمیخوام
هرگز نمیخوام از طریق باختن، برنده بشم عزیزم
نمیخوام صدامو روی تو بلند کنم
هرگز نمیخوام
چرا صدامو روت بلند کنم؟ اونا همه چیزو اینجا گذاشتن
من به سمت تو رانده خواهم شد اما یه وجهه ی باادب دارم
وجود من برای تو چه معنی ای داره؟
هنوزم امیدوارم سوتفاهمی پیش نیاد
به جز این چی دیگه مهمه ؟
در واقع این فقط یه دروغه، اوکی
من اشتباهمو میدونم، همه ـش تقصیر منه
خیلی آسونه، من اینو نمی خواستم
همونطور که گفتی ترجیح میدم عاشقت بشم
بهت گفتم صبور باش ، چون به سکوت نیاز داریم
دلم شکسته بود اما
مثل یه احمق عاشقت بودم، اوه وای
همشو قبول دارم، حق با تو بود
بیا دیگه سخت نگیریم، ما بردیم
میتونی عصبانی شی و هرکاری که دلت میخواد انجام بدی
من حرفاتو می نویسم
تو ذهنم حکش میکنم و حالا اجراشـون می کنم
حتی میتونی بدون عذاب وجدان، منو بزنی
من در مشت تو آمیخته(مخلوط) میشم
حتی اگه روحم هم به لب هام برسه
میذارم برنده شی
اینا همه اشتباه منه، تو بَرنده ای
!من دفاع نمی کنم، برنده شو عشقم
عزیزم، اینا همه اشتباه منه، تو برنده ای
!مخالفت نمیکنم، برنده شو عشقم
هرگز نمیخوام از طریق باختن، برنده بشم عزیزم
نمیخوام عصبانیتمو سرِ تو خالی کنم
هرگز نمیخوام
هرگز نمیخوام از طریق باختن، برنده بشم عزیزم
نمیخوام صدامو روی تو بلند کنم
هرگز نمیخوام

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Love Hate fight

اوه، دوباره عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو
من تو رو مثلِ یه رمانِ عاشقانه دوست دارم
اوه، دوباره عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو
هرروز میگیم که عشق یه دردسره

عشقم، دوباره همینجا، دوستم داشته باش و ازم متنفر باش
میخوام باهام دعوا کنی
عشقم میخوام آسیب ببینی؟
عاشقم باش، ازم متنفر باش، میخوای باهام دعوا کنی
عشقم، بذار به خاطرت آسیب ببینم
کنارِ تو، روی ماه تلوتلو می‌خورم
کنارِ تو توی خیابونا وقتی خطر کمین می‌کنه
من هستم، عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو

حدودِ سه چهارِ صبح، بهم پیام بده
شبیه به همین موقعِ سالِ پیشه، آره
دقیقاً کِی این جدایی تموم میشه؟
هیچی بینِ ما دوتا نیست، آره
عزیزم، امروز هم میخوای منو بگیری؟
مثلِ همیشه، تردید می‌کنم و گیر میفتم، آره
عشقم لطفاً، میخوام فقط تا همینجا بحث کنم
اگر قراره درهرصورت آسیب بزنه، من بهت آسیب می‌زنم، آره
آره، همشو بده، پایه‌ی دعواها رو بهم بده
حتی اگه دروغ‌هات که تبدیل به عادت شدن من رو نگران کنن
تا جایی که دیوونه بشم، عاشقشم، میدونی که دارم می‌سوزم
بعد از گذروندنِ گوشه‌ی نامعلومِ تله‌ی حالت تهوع، تا یه نقطه‌ی سیاه می‌سوزم
اینا به‌خاطرِ تفاوت‌هامونه
دعوا زیاده اما عزیزم، زود باش بیا تو
اوه عزیزِ من، زود باش بیا تو، حتی اگه دوباره تکرار شه
چون تویی، زخم‌هامو باز می‌کنم
من همین الانشم به خودم آسیب زدم

عشقم، دوباره همینجا، دوستم داشته باش و ازم متنفر باش
میخوام باهام دعوا کنی
عشقم میخوام آسیب ببینی؟
عاشقم باش، ازم متنفر باش، میخوای باهام دعوا کنی
عشقم، بذار به خاطرت آسیب ببینم
کنارِ تو، روی ماه تلوتلو می‌خورم
کنارِ تو توی خیابونا وقتی خطر کمین می‌کنه
من هستم، عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو

تو دقیقاً مثلِ یه جلد کتاب برنامَتو عقب میندازی
روز انقدر طولانیه که نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته
ما باهم دعوا می‌کنیم و دوباره پیشِ هم برمی‌گردیم
با احساس، دوباره رابطه داریم و بدن‌هامون باهم ترکیب میشه
کجا داریم میریم؟
بعد تو دوباره متوقف میشی، چیزی که الان هست رو دوست دارم
وقتی سپیده‌دم بشه، میدونم که دوباره عذاب می‌کشم عزیزم
تو واقعاً ازم متنفری؟
پس این‌کارو نکن
چیزی نگو و فقط ترکم کن
عشق و تنفر، دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟
از آخرین باری که رویاتو دیدم مدتی می‌گذره، دیگه این‌کارو نمی‌کنم
تلفن‌هامون، دیگه مثلِ قبل صحبت نمی‌کنیم
احساسی که اولین بار داشتیم، هرروز غیرِعادیه
من به هیچ نصیحتِ بی‌فایده‌ای احتیاج ندارم
خب اگه صادق باشم، به نظرم بهتره بهم بگی
این رابطه‌ی پر از سرگیجه رو نمیخوام
قراره همونطوری بگذره، فردا خیلی واضحه
نمیخوامش

اوه، دوباره عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو
من تو رو مثلِ یه رمانِ عاشقانه دوست دارم
اوه، دوباره عاشقم شو و دعوا کن و ازم متنفر شو
هرروز میگیم که عشق یه دردسره
حتی وقتی روزها و ماه‌های بی‌شماری بگذرن
مهم نیست چندسال زمان ببره
ما دوباره اینجا، عاشق میشیم و دعوا می‌کنیم و متنفر میشیم
دفعاتِ بی‌شماری تکرارش می‌کنم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


What’s My Problem

من به آتیش می‌کشمش، از خونَت بیرون بیا
حتی اگه به گذشته نگاه کنم هم نمیدونم
عدالتی که نسبت بهم هست رو از سر باز نکن
حتی اگه همه‌چیزو رو کنم، هیچی نیست
عزیزم تقصیرو گردنِ من ننداز
من حتی بدونِ تو هم، همه‌چیزو راجع به تو درک می‌کنم
اصلاً بد برداشت نکن عشقم، هیچ‌وقت دهنمو نبند
تو باعث میشی سیگار بکشم و بنوشم
توی وضعیتِ بدی به خواب میرم، کِی انقدر منو به هم بافتی؟
تو نگهم میداری و منو مقصر میدونی، اما اهمیتی نمیدم

اوه، من هیچوقت دلتنگت نمیشم
حتی اگه دوباره تلاش کنم که انکارش کنم
عزیزم، من ترکت می‌کنم
هرچقدر هم بهم بد و بیراه بگی
هیچ عشقی نیست که تو رو در بر بگیره
هیچ‌کس کنارت نیست، تو تنهایی

پس عزیزم، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو، اوه، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو
من برای تو یه آدمِ باحالم
صرفِ نظر از عقل و ملاحظه و هرچیزی
چیزی رو باقی نمیذارم عشقِ من
این مشکلِ توئه

پلیدیِ رنگارنگت که چیزای زیادی رو به دست آورد
من برای هیچ‌کس حتی به زبون هم نیاوردمش
همینطور که منتظرم، تو بدنت رو با آدمای دیگه پاک می‌کنی
و از من برای همه میگی
اوه تقصیرا رو گردنِ من ننداز، حتی اگه من نباشم هم
هیچوقت دچارِ سوءِ‌تفاهم نشو که من رو درک می‌کنی

اوه، من هیچوقت دلتنگت نمیشم
حتی اگه دوباره تلاش کنم که انکارش کنم
عزیزم، من ترکت می‌کنم
هرچقدر هم بهم بد و بیراه بگی
هیچ عشقی نیست که تو رو در بر بگیره
هیچ‌کس کنارت نیست، تو برای همیشه تنهایی

توی یه وضعیتِ داغون میای جلوی درِ
حتی اگه از اشک‌ها خسته شده باشم هم
هیچوقت نمی‌تونم برگردم پیشِت

پس عزیزم، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو، اوه، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو
من برای تو یه آدمِ باحالم
صرفِ نظر از عقل و ملاحظه و هرچیزی
چیزی رو باقی نمیذارم عشقِ من
این مشکلِ توئه
پس عزیزم، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو، اوه، بهم بگو، مشکلم چیه
بهم بگو
من برای تو یه آدمِ باحالم
صرفِ نظر از عقل و ملاحظه و هرچیزی
چیزی رو باقی نمیذارم عشقِ من
این مشکلِ توئه

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Let Me Down Slowly

آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
اوه، آروم ناامیدم کن

امروز، اصلاً نباید ترکم کنی
بذار روی که ترکم می‌کنی رو تصور کنم
پس عشقم، فردا ترکم کن
پس عشقم، لطفاً فردا ترکم کن
چون من اونیم که مچاله شده، تو رو به‌خاطرِ نموندن و رفتن مقصر نمیدونم
چیزِ دیگه‌ای نمیگم چون همین‌که امروز نباشه خوبه
اینا آخرین حرفام به توئن
متاسفم، لطفاً فقط تا آخرش صبر کن، فردا باید بیاد
دو روز از وقتی که خداحافظی کردم می‌گذره
فکر کنم بتونم کامل انجامش بدم

عزیزم، من کاملاً غمگین و تنهام
من تنها گریه می‌کنم، آروم ناامیدم کن
عزیزم، من کاملاً غمگین و تنهام
من تنها گریه می‌کنم، لطفاً فردا ترکم کن

امروز، اصلاً نباید ترکم کنی
بذار روی که ترکم می‌کنی رو تصور کنم
پس عشقم، فردا ترکم کن
پس عشقم، لطفاً فردا ترکم کن

آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
اوه، آروم ناامیدم کن

اوه، مثلِ یه احمق به زمین نگاه می‌کنم
به بیرونِ پنجره زل می‌زنم، شک دارم واقعی باشه
تو باعث میشدی بخوام تا ابد زندگی کنم
حالا تو خونه سیگار می‌کشم، سیگار می‌کشم
هیچ‌کس شبیهِ تو نیست
می‌تونستیم با یه روشِ درست حلش کنم
اگه هنوزم دلت برای بدنم تنگ شده، من روش کار می‌کنم
اگه یادم بدی قبل از اینکه همه‌چیز تموم شه چطور انجامش بدم

امروز، اصلاً نباید ترکم کنی
بذار روی که ترکم می‌کنی رو تصور کنم
پس عشقم، فردا ترکم کن
پس عشقم، لطفاً فردا ترکم کن

تا ابد، منو تنها نذار
تو تنها کسی هستی که کنارمه
حتی اگه فردا هم گذشت، جایی که هستی بمون
منو تنها نذار، اوه
منو تنها نذار

آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
آروم ناامیدم کن
اوه، آروم ناامیدم کن

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Drowning in the Rain

من تویی که جهانم بودی رو ازدست دادم
هی، نمی‌تونم تغییرش بدم
درحالی که زخمی‌ام، دراز می‌کشم

دارم توی بارون غرق میشم
نظرت چیه؟
چرا حتماً باید توی بارون از دستش بدی تا متوجه شی؟
عشق درده، من نمیدونم
حتی اگر ردِپاها رو دنبال کنم و برگردم، فقط کمبودهای منه که باقی میمونه
و باعث میشه توی پشیمونی خیس‌تر شم
حتی اگر به آغوشت برگردم، دوباره از دستت میدم و برمی‌گردم همینجا
من دارم توی بارون غرق میشم

عزیزم، حتی اگه به اون روز هم برگردم
بازم فکر کنم از دستت میدم
تو نمی‌تونی تنهایی یاد بگیری
با این کلماتِ رایج از تغییر، نمی‌تونم تو رو نگه دارم
فکر نکنم بتونم انجامش بدم، من نمی‌تونم تنها بیدار شم
من همیشه احمق‌بودنم رو پنهان می‌کنم و باز تظاهر می‌کنم یه آدمِ بالغم
تمامِ خودخواهیمو پنهان می‌کنم و تظاهر می‌کنم برای توئم
من مشکلاتِ زیادی دارم
خیلی از مشکلاتم رو حل کردم
هیچ راهی برای پیداکردنِ جوابی با تو وجود نداره
این یه ردِ طعنه‌دار از یه مشکلِ ضعیفه
حتی اگه شکایت کنم، درنهایت با اشک‌ها خیس میشم
فقط باهام روبرو شو، یه امتحانی کن
حتی اگه تظاهر کنم که تو روی توی شاتِ الکل میذارم
درنهایت دوباره به دیوار برخورد می‌کنم
هرروز از تو خیس میشم
احتمالاً به خواب رفتن باقی‌مونده‌ی عشقمه

دارم توی بارون غرق میشم
نظرت چیه؟
چرا حتماً باید توی بارون از دستش بدی تا متوجه شی؟
عشق درده، من نمیدونم
حتی اگر ردِپاها رو دنبال کنم و برگردم، فقط کمبودهای منه که باقی میمونه
و باعث میشه توی پشیمونی خیس‌تر شم
حتی اگر به آغوشت برگردم، دوباره از دستت میدم و برمی‌گردم همینجا
من دارم توی بارون غرق میشم

توی بارونی که از تو خیس میشم تنها موندم
شکلِ تویی که محو شده رو ترسیم می‌کنم
آزادت میذارم تا با هرکسی که میخوای باشی
دچارِ سوءِ‌تفاهم شدم که به عنوانِ خودم زندگی می‌کنم
حتی اگه به اینجا برگردم، حتی اگه پیشِ تو برگردم
حس می‌کنم بعد از اینکه بهت آسیب زدم، به این‌جا برمی‌گردم

دارم توی بارون غرق میشم
نظرت چیه؟
چرا حتماً باید توی بارون از دستش بدی تا متوجه شی؟
عشق درده، من نمیدونم
حتی اگر ردِپاها رو دنبال کنم و برگردم، فقط کمبودهای منه که باقی میمونه
و باعث میشه توی پشیمونی خیس‌تر شم
حتی اگر به آغوشت برگردم، دوباره از دستت میدم و برمی‌گردم همینجا
من دارم توی بارون غرق میشم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


1 2 3

نمی‌تونم نفس بکشم
بهم یه فرصت برای نفس کشیدن بده
اینطور صحنه‌ها یکمی خطرناکن
اوه عشقِ من، چرا اینطوری‌ای؟
با اون چهره منو امتحان می‌کنی
با لبه‌ی چونَت که تیزه و گردن و شونه‌ای که بیرون انداختی درحالی که موهات بافته شده
اوه، عشقِ من خیلی زیباست
با نفس‌های نگرانِ من، سرهامون به هم برخورد می‌کنن و همو لمس می‌کنن
وارد شدنِ تو به اعتیاد‌های بی‌شمارِ من خطرناکه
لطفاً این احساسو بکش
خودتو توی این فرآیند عمیقاً غرق کن
یه شب با نورِ مهتاب، همزمان با لمسِ لب‌ها نجوا می‌کنیم

اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، عجله نکن
آروم باش، آروم باش، آروم باش، و به آرومی
اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، آروم‌تر و با ظرافتِ بیشتر
آروم باش، آروم باش و به آرومی

اوه عشقِ من، حتی انتظار ندارم که برآوردش کنی
من همین الانشم زیادی توی کلمات و رفتارم غرقم
فقط منتظرِ زمانِ درستم
نکنه عجله‌ای که دارم تبدیل به شتاب‌زدگی شه
بینِ ترس و قلب‌هایی که تند می‌زنن، منتظرِ توئم که عقب و جلو بری
یه تصویرِ تک از کلمه‌ی عشق، ما فراتر از این مرز‌ها رو رد می‌کنیم
هیچ شکی ندارم که از راه میرسه

اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، عجله نکن
آروم باش، آروم باش، آروم باش، و به آرومی
اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، آروم‌تر و با ظرافتِ بیشتر
آروم باش، آروم باش و به آرومی

اونقدر آروم میشه که انگار زمان متوقف شده
طوری که انگار منتظرش بودیم آروم پیش میره
عزیزم، احتیاجی نیست عجله کنیم
اما دختر، تو باعث میشی من ساکت شم
من رو منجمد می‌کنی
این لرزیدنِ بینِ تو و نفس‌های من
به شکلِ طبیعی به هم نزدیک میشیم
لحظه‌ای که لمست کنم، متوجهش میشیم

اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، عجله نکن
آروم باش، آروم باش، آروم باش، و به آرومی
اوه، بشمر تا یک، دو، سه
آروم باش، آروم‌تر و با ظرافتِ بیشتر
آروم باش، آروم باش و به آرومی

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Cannonball

اوه، زنده دفن‌شده
کاش بتونم زنده اینجا رو ترک کنم
میدونم تو چی میخوای عشقِ من
اوه، زنده دفن‌شده
توی فضایی که روز و شب نداره
آرزو می‌کنم فردایی نباشه که توش سرگردون شم

مثلِ یه گلوله‌ی توپ رهاش کن
زیرِ آوارهای قرمز
اوه، گلوله‌ی توپ
منو اونجا پیدا می‌کنی
اوه، گلوله‌ی توپ
اون موقع منو توی آغوشت می‌گیری؟

کلماتِ تیزی که بهم زخم می‌زنن
روزی که برمی‌گرده و به ماه زخم می‌زنه
یه چاقوی خونی که جسم رو می‌بُره
یه داروی سرگیجه‌آور که نفستو حبس می‌کنه
یه خونِ خشک‌شده توی یه شبِ پر سر و صدا
رودخونه‌ی هانِ سیاه که توش انعکاسم دیده میشه
یه خونِ خشک‌شده توی یه شبِ پر سر و صدا
سقفِ سیاهی که من رو هُل میده
ترجیح میدم نذاری دوباره عاشقت بشم
ترجیح میدم نذاری دوباره حرفی بزنم
مرگِ من که تو آرزوشو داری و جسمم که دلتنگشی
می‌تونم مایه‌ی آرامشِ خاطرت باشم؟ یا باید بعدی رو پیدا کنیم؟
اون پولو بیار، خونِ توی دسته‌های اسکناس طبیعیه
“بگو “بله، قربان
دهن و مغزتو ببند، هیچ فرقی نداره
کاری کن دوباره متولد بشم
چون این اولین زندگیمه خیلی سخته
کمبودهامو پُر کن، من هنوزم به عشقت محتاجم

مثلِ یه گلوله‌ی توپ رهاش کن
زیرِ آوارهای قرمز
اوه، گلوله‌ی توپ
منو اونجا پیدا می‌کنی
اوه، گلوله‌ی توپ
اون موقع منو توی آغوشت می‌گیری؟

لعنت به اون مزخرفِ ضعیف، من مشکلی ندارم
آره
اما نمی‌تونم همیشه هم مشکلی نداشته باشم
وقتی یکی مثلِ من دردی داشته باشه
جای در رفتن دنبالِ راهی برای پرداختش می‌گرده
خرج می‌کنم و خرج می‌کنم، اما هیچ برچسبی روم نیست
پول‌هامو پس‌انداز می‌کنم و به شکلِ بچگونه‌ای با لباسام پُز میدم
افکارم من رو به جهنم جذب می‌کنه
اما الان نمی‌تونم جا بزنم
تو منو می‌شناسی، پُل بلند میشه
بزدلی تو خونِ من نیست
بزدلی تو خونِ من نیست
تمامِ چیزی که ازدست دادمو دارم
مرد، این یه حقیقته
چیزی بینِ این وجود نداره

مثلِ یه گلوله‌ی توپ رهاش کن
زیرِ آوارهای قرمز
اوه، گلوله‌ی توپ
منو اونجا پیدا می‌کنی
اوه، گلوله‌ی توپ
اون موقع منو توی آغوشت می‌گیری؟

اگه امروز بمیرم، آره
اگه امروز بمیرم، آره
اگه امروز بمیرم، آره
اون موقع منو توی آغوشت می‌گیری؟
گلوله‌ی توپ

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Warrior

شبِ پرستاره‌ی وَن‌گوگ
شبِ پرستاره، آره
ماهی‌گیری که رنگش رو توی دریا گم کرده
یه فانوسِ دریاییِ روشن‌کننده
ما همیشه به نور احتیاج داریم
اوه، ما همیشه به نور احتیاج داریم
یه شبِ ترسناک
ساعت‌های دیواری‌ای که تکون می‌خورن
ترس از شجاعتی که بلعیده شده و مغز رو چیره کرده
اوه خدایا، اوه حضرتِ مسیح
حالا وقتِ شروع کردن و بیرون اومدنه
آره، ثروتِ شما که با خونِ من درست شده
شما ورشکست شدین، این با هجمه‌ی زیادی لکه‌دار شده
تو، که خطر رو نمی‌شناختی
تبدیل به یه معامله‌ی بزرگ‌ترش کردم تا دستتو کوتاه کنم
این ملاحظه‌ی احمقانه رو دور می‌کنم
به نقشه‌ای که وقتی طرحِ اولیه رو می‌کشی می‌بینی
با حقِ اینکه دوستم داشته باشی، دعوا کن و روی زمین بیفت

منو جنگجو صدا کن
شمشیر بالا به سمتِ آسمون میره
جنگجو
آرامش مالِ توئه
برای من فقط اشک‌های خون‌آلوده
حالا یه آهنگ برام بخون

بگو جنــگ
جنـــــگ
جنـــــگ
جنگجو

این عوضیا منو هرروز مجبور می‌کنن
وقتی این عوضیا براش به حرف میان
خفه شین، من لایقشم
توی زندانِ تحسین‌ها حبس میشم
شلوار راحتی‌ای که توی خون و عرق غرق شده شمشیرِ منه
هرروز دنبالِ یه صدا گشتن پنجره‌ی منه
روی شونه‌ی من بذارش، کمپانیم
شما عوضیا، فقط به من شلیک کنین و برین
دیگه بی‌هوا به خودم آسیب نمی‌زنم، می‌جنگم
دهنتونو ببندین و چشماتونو باز نگه دارین، می‌جنگم
من آماده‌ی جنگم، اوه می‌جنگم
دستا بالا، دستا بالا
دستا بالا، دستا بالا

منو جنگجو صدا کن
شمشیر بالا به سمتِ آسمون میره
جنگجو
آرامش مالِ توئه
برای من فقط اشک‌های خون‌آلوده
حالا یه آهنگ برام بخون
منو جنگجو صدا کن
شمشیر بالا به سمتِ آسمون میره
جنگجو
آرامش مالِ توئه
برای من فقط اشک‌های خون‌آلوده
حالا یه آهنگ برام بخون

بگو جنــگ
جنـــــگ
جنـــــگ
جنگجو
بگو جنــگ
جنـــــگ
جنـــــگ
جنگجو

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *