Love Equation Lyrics

ترجمه ی آهنگ های آلبوم معادله ی عشق در ادامه ی مطلب

برای دانلود اجراهای آهنگ ها با زیرنویس فارسی به پیج زیر برید

Love Equation

پایان عشق، خداحافظیه!

تو همان زمان، اشک ها سرازیر میشن

این موقع ها اگه بارون نیاد، یه چیزی اشتباست، ولی بارون بارید

معادله ی دیگه ای از عشق حل شد

بزن بریم

عشق ناقصه

داستان معادله ی عشق

همیشه بارون میاد وقتی که میخوایم بهم بزنیم

من تو این جنگل های استوایی زندگی میکنم ؟

شبهای طولانی تنهایی، پاییز وخاطرات

چرا همیشه درگیرم، این چه نوع از معادله ای هست؟

همینطور اونی که داره ترکت میکنه رو ازندگیت بیرون میکنی

اشکات سرازیرن ولی براش آرزوی خوشبختی میکنی

ازکجا میخوای یه فرد خوب مثه اون، تو این روزا  پیدا کنی؟

حتی خیلی وقت  پیش هم احتمالا همین حرفارو زدیم

آماده!

برو، آره

حدس میزنم همینه

من مجبور میشم لبخند بزنم و به اجبار بغلت کنم

من سعی میکنم رفتم خونه سرحال باشم

این مثه قبل احساس میشه ولی متفاوته!

این غیر قابل بیانه ، مبهمه،محاسبه نمای غمگینه

حتی ماه هم این احساسو از خدافظی نخواهد فهمید…

تو ممکنه حالت بهترازمن باشه

پس  گریه نکن

آیا تابه حال با کسی تو یه روز آفتابی و درخشان، بهم زدی؟

این حتی بدتر از روزهای بارانیه!

چون دیگه نمیتونی حتی کوچکترین حالاتتو پنهان کنی

این احساس، با آهنگ های غمگین هم نمیتونن توصیف بشن

احساسه از دست دادن تو

اما چرا وقتی اونا رو میشنوم، اشک ها میان؟

آیا قدم رفتن به عقب، پس از ترک کردن تو،  برام سنگین احساس میشه؟

آیا میتونم براحتی برگردم و مثه بقیه تلویزیون ببینم و بخندم؟

آیا میتونم دیگه بهت فکر نکنم و فقط بخوابم؟

آره، عشق نمیتونه همیشه تا آخرش درست پیش بره

خداحافظ، خداحافظ

من دارم میرم

آیا تابحال با کسی  تو یه روز آفتابی و درخشان، بهم زدی؟

این حتی بدتر از روزهای بارانیه

چون نمیتونی حتی کوچکترین حالاتتو پنهان کنی

این احساس، با آهنگ های غمگین هم نمیتونن توصیف  بشن

احساسه از دست دادن تو

اما چرا وقتی اونا رو میشنوم، اشکام در میاد؟

دیگه اون اشکای عادیتو نریز!

پایان، قرار نیست همیشه غمیگن باشه

احساسات من با بقیه فرق داره

یه بار دیگه قبل از این خدافظی، بهم نگاه کن

بهم نگاه کن دختر!

من دارم میرم…

آیا تابحال با کسی  تو یه روز آفتابی و درخشان،  بهم زدی؟

این حتی بدتر از روزهای بارانیه

چون نمیتونی حتی کوچکترین حالاتتو پنهان کنی

این احساس با آهنگ های غمگین هم نمیتونن توصیف بشن

احساسه از دست دادن تو

ولی چرا تا بهشون گوش میدم اشکام سرازیر میشه ؟

این احساس با آهنگ های غمگین هم نمیتونن توصیف بشن

احساسه از دست دادن تو

اما چرا وقتی اونا رو میشنوم، اشکم در میاد؟

تو میدونی

گریه دیگه بسه!

RealVixx.ir

Trans: Sahar Mtb


On A Cold Night

لحظه ای که هرگز تصورش رو نمیکردم

کلماتی که هرگز بهشون فکر نکرده بودم

در این شب سرد، دارن به سراغم میان

اسمم رو صدا میزنن

اشک ها جاری میشن

درحالیکه بهم میگن این، یه رویا نیست

منظره پشتت، که داره محو میشه

نامشخص و دورتر میشه

چرا مجبور شدی ترکم کنی؟

من حتی نمیدونستم چرا؟ درحالی که فقط بدون هیچ فکری اونجا ایستاده بودم

شخص جدیدی رو ملاقات کردی؟

نه ، نمیتونه این باشه

آیا فقط من در اشتباه بودم؟

دنیای من، در یک لحظه فرو ریخت

من باید نگهت میداشتم، باید التماست میکردم

ولی تو همین الان هم دیگه رفتی

زمان در یک لحظه متوقف شده

جیغ میکشم و فریاد میزنم

اما جوابی وجود نداره

واضحه که تو کسی هستی که رفته

اما منم که متاسفم، التماس میکنم و التماس میکنم

اما صدات رو پشت تلفن میشنونم

بهم میگی بس کنم، که متاسفی، که باید فراموشت کنم

دنیای من، در یک لحظه فرو ریخت

من باید نگهت میداشتم، باید التماست میکردم

ولی تو همین الان هم دیگه رفتی

زمان در یک لحظه متوقف شده

جیغ میکشم و فریاد میزنم

اما جوابی وجود نداره

باشه ، فقط بدون مشقت و سختی برو

از وقتی رفتی، از بالا نم نم میریزن

خاطراتی که با دقت ساختیمشون

فقط بدون مشقت و سختی برو

از وقتی رفتی، ازبالا نم نم میریزن

خاطراتی که با دقت ساختیمشون

فقط اینو بدون، حتی تواین زمان، همین حالا

خاطره ی با ارزشی از “عاشق تو بودن ” منه

خدانگهدار

مشکلی نیست اگر همه چیز نابود بشه

چون توی ذهنم ، توی قلبم

خاطرات زیادی برای به یاد آوردن دارم

اگه حتی یه روزی بخوای برگردی

حتی اگه چند سال بعد باشه

من منتظرت خواهم موند

من منتظرت خواهم موند

حتی اگه چند سال بعد باشه

RealVixx.ir

Trans: Yaseman


Memory
من به خاطرات نیاز دارم
تصویر تو درحالی که عاشقمی محو میشه
نمیتونم چهره ت رو ببینم
عشق داره فراموش میشه
اشک هایی که روی گونه هام ریخته بودن ، تقریبــا خشــک شـدن
همونجور که نشون میدم ، وزنم که خیلی کم شده بود مثل زمانی که با تو بودم شده . حالا وعده های غذاییم رو از قلم نمیندازم و من میتونم بدون ریختن یه عالمه اشک بخوابم
آره بـــــــرو ، نه نــــــــرو

زمانی که من این چرخه ی دلشکستگیه دیوونه کننده رو دارم
تو با یه نگاه رقت انگیز بهم نگاه میکنی

من هرگز نمیتونم فراموشش کنم ، من هرگز نمیتونم فراموشش کنم ،من هرگز نمیتونم فراموشش کنم
من اشتباه کردم و حالا حتی نمیتونم چهره ت رو بیاد بیارم
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
من سعی کردم نگهت دارم
اما من نتونستم به راحتی نگهت دارم
پس بدون اینکه بدونم ، فراموشت کردم
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
حالا من حتی اشک هم نمیریزم
چشم هات ، لمس کردن هات ، همه چیزت
اون ها فراموش شدن
جاهایی که با تو رفتم،غذاهایی که با تو خوردم،چیزهایی که با تو درباره شون حرف زدم
اون ها از مغزم محو شدن،من دلیل اون کبودی سیاه و آبی رو هم فراموش کردم
روز های طولانی ای که سعی کردم تو رو از ذهنم پاک کنم و فراموشت کنم
دلم برای اون زخمی که از پشت خوردم تنگ شده

پس چـرا دوباره میخوام بخاطر تو صدمه ببینم؟
میخوام بخاطر تو و اشک هایی که ریختم درد بکشم

مــن میخوام اشـــک بـریـزم ، مــن میخوام اشـــک بـریـزم
اما الان دلم گرفته و دیگه اشکی برای ریختن باقی نمونده
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
من سعی کردم نگهت دارم
اما من نتونستم به راحتی نگهت دارم
پس بدون اینکه بدونم،فراموشت کردم
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
حالا من حتی اشک هم نمیریزم
چشم هات ، لمس کردن هات ، همه چیزت
اونا فراموش شدن
آره مــن به خـاطرات نیــاز دارم 

آره مــن به خـاطرات نیــاز دارم
آره من به خاطرات نیاز دارم،وقت هایی که با تو میخندیدم و گریه میکردم
آره من به خاطرات نیاز دارم ، چهره ت درحالی که به من نگاه میکنی
من نمیتونم اینجوری فراموش کنم ، من بیشتر از اون عاشقتم که فراموشت کنم

من نمیتونم راحت بذارم که بری
من ترجیح میدم به گذشته برگردم ، تویی که داری میری رو نگهت دارم و بهت بگم دوستت دارم
من باید با واقعیت روبه رو بشم و سرنوشت رو عوض کنم
من نمیتونم بذارم اینجوری بری ،من هرگز نمیذارم بری

حتی اگه از دستت بدم،هیچوقت نمیتونم فراموشت کنم
تا بالاخره این کارو بکنم ، من تو رو با ذهنم دوست خواهم داشت نه با قلبم
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
اگرچه تو کنارم نیستی
من توئه گذشته رو بیاد خواهم اورد
من یه بار دیگه عاشقت خواهم شد
عزیزم خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار
حتی اگه دوباره اشک بریزم
به چشم هات ، لمس کردن هات ، همه چیزت فکر خواهم کرد
درحالی که گریه میکنم
آره مــن به خـاطرات نیــاز دارم

آره مــن به خـاطرات نیــاز دارم

RealVixx.ir

Trans: Yaseman

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.