Piano Man Op.9 Lyrics

ترجمه ی آهنگ های Piano Man Op.9 آلبوم لئو

Beautiful Love
Losing Game
So easy
Chilling
Blue Rain


Beautiful Love

عشقِ زیبا
من دیوونتم
چه عشقِ شیرینی
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

من میتونم احساست کنم
بگو که تو هم الان همین حسو داری
بهم بگو به جهانی که توش زندگی می‌کنی، میتونم وارد شم

میتونی لمسم کنی
لمسم کن
که نتونم از چشمات فرار کنم
میتونی کلِ روز منو حبس کنی

آروم منو بسوزون
با نفست ذوبم کن
محکم‌تر منو بگیر
راجع به هیچ‌چیز نگران نباش

عشقِ زیبا
من دیوونتم
چه عشقِ شیرینی
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

از چیزی نترس
فاصله‌ی بینمون رو از بین ببر
نزدیک‌تر
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

حتی وقتی دارم بهت نگاه می‌کنم هم باز کافی نیست
توی افکارِ رویامانندم، تو همش می‌چرخی
دیگه منو عذاب نده
چرا همش بیشتر غرق میشی؟

آروم منو بسوزون
با نفست ذوبم کن
محکم‌تر منو بگیر
راجع به هیچ‌چیز نگران نباش

عشقِ زیبا
من دیوونتم
چه عشقِ شیرینی
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

در مقایسه با احساسِ تو
با گرمای تو
من عقلانی‌تر و خونسردترم
تو اینو میدونی، آره
بهم تکیه کن، آره
میتونی اینکارو کنی، آره
حتی اگر احساساتی و خشن باشی
من میتونم کنترلت کنم

عشقِ زیبا
من دیوونتم
چه عشقِ شیرینی
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

عشقِ زیبا
تو زیبایی
چه عشقِ شیرینی
تو همین الانشم عمیقاً در من رسوخ کردی

از چیزی نترس
فاصله‌ی بینمون رو از بین ببر
نزدیک‌تر
تو ذره‌ذره بیشتر غرق میشی

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Losing Game

همه‌چیز اونطور که تو میخوای انجام شده
درحالی که من برخلافِ میلم دارم دور میشم
من به حرفا و احساساتِ از پیش تعیین‌شدت هم عادت کردم
اهمیتی نداره

تو به میلِ خودت اومدی و فضای خالی رو پر کردی
حالا بهم پشت می‌کنی
پس باهات خداحافظی می‌کنم
جز پوچی‌ای که به جا گذاشتی و من، چیزی باقی نمونده

آسمونی که یه زمانی آبی بود حالا به تاریکی تبدیل شده
نگاهت که گرم بود حالا سرد شده
با اون حرفای بُرنده‌ت من رو دور می‌کنی
تو میدونی که من عاشقتم
(عاشقتم)

نابودم کن
همین حالا منو بُکُش
این نبردیه که نمی‌تونم بِبَرم
پایانشو میدونیم
اما بازم دورِ خودمون می‌چرخیم
گفتنِ اینکه این عشقه بیشتر دردناکه
من دارم سقوط می‌کنم
دارم سقوط می‌کنم عزیزم

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه این هم عشق باشه، من خوب میشم
چون من بدونِ تو نمی‌تونم
با اینکه میدونم دوباره پشیمون میشم

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه زخمی باشه که تو به جا گذاشتی
اشکالی نداره
از اولشم این بازی‌ای بود که باخت توش حتمیه
تو منو بهم می‌ریزی و درهم می‌شکنی
بازیِ من و تو باختش حتمیه

آره
آره
بازی‌ای که باختش حتمیه
آره

هرچقدر هم روز و شب تلاش کنم
انگاری نمی‌تونم از دستت رها شم
عزیزم من میدونم
فکر کنم دارم دیوونه میشم
اوه نه

نابودم کن
همین حالا منو بُکُش
این نبردیه که نمی‌تونم بِبَرم
پایانشو میدونیم
اما بازم دورِ خودمون می‌چرخیم
گفتنِ اینکه این عشقه بیشتر دردناکه
من دارم سقوط می‌کنم
دارم سقوط می‌کنم عزیزم

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه این هم عشق باشه، من خوب میشم
چون من بدونِ تو نمی‌تونم
با اینکه میدونم دوباره پشیمون میشم

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه زخمی باشه که تو به جا گذاشتی
اشکالی نداره
از اولشم این بازی‌ای بود که باخت توش حتمیه
تو منو بهم می‌ریزی و درهم می‌شکنی
… بازیِ من و تو

هنوزم من احتیاج دارم که کنارم باشی
حتی اگر کلِ افکارمو بهم بریزی
چون عاشقتم نمی‌تونم بذارم بری
لطفاً منو توی دنیای بدونِ تو تنها رها نکن

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه این هم عشق باشه، من خوب میشم
چون من بدونِ تو نمی‌تونم
با اینکه میدونم دوباره پشیمون میشم

احتیاج دارم درست اینجا باشی
احتیاج دارم اینجا باشی
اگه زخمی باشه که تو به جا گذاشتی
اشکالی نداره
از اولشم این بازی‌ای بود که باخت توش حتمیه
تو منو بهم می‌ریزی و درهم می‌شکنی
بازیِ من و تو باختش حتمیه

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


So easy

حتی اگر همه‌ی لحظاتت، توی شعله‌های آتش باشه
من بهت میگم که ما با همیم
حتی اگر نگرانیت به دستم ساییده بشه
من نگهت میدارم که ازدست ندمت

برای من این خیلی راحته
تو همیشه جوابِ درست بودی
ازم چی میخوای؟
من همه چیزمو برات میدم

هرجایی که هستی، من رو صدا کن
اگر منو بخوای، برات میام اونجا
به اندازه‌ی نفس‌کشیدن برام راحته
تو تنها کسمی، من با عشق ازت مراقبت می‌کنم

حالا حتی اگر تظاهر کنی بزرگ شدی و منو مخفی کنی
وقتی چشمات من رو بازتاب می‌کنن
تو هنوز هم یه منِ کوچک رو در آغوش گرفتی

برای من این خیلی راحته
تو همیشه جوابِ درست بودی
ازم چی میخوای؟
من همه چیزمو برات میدم

هرجایی که هستی، من رو صدا کن
اگر منو بخوای، برات میام اونجا
به اندازه‌ی نفس‌کشیدن برام راحته
تو تنها کسمی، من با عشق ازت مراقبت می‌کنم

تو تنها نخواهی بود
حتی اگه منو از دست بدی هم اشکال نداره
من مطمئن میشم که پژمرده نشی

من همیشه باهاتم
برای من همیشه واضحه
واضحه که من برای توئم

فقط بمون، مثلِ الانِ من
طوری که انگار واضحه، من برات میمونم
به اندازه‌ی نفس‌کشیدن برام راحته
تو تنها کسمی، من با عشق ازت مراقبت می‌کنم
تو تنها کسمی، من با عشق ازت مراقبت می‌کنم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Chilling

زودباش بیا اینجا
نباید بیکار بمونی و از دستش بدی
ما الان فقط داریم استراحت می‌کنیم
فقط چیزی که می‌بینی رو احساس کن
امروز، دوباره و دوباره
همه دارن رو به جلو حرکت می‌کنن
احتیاج نیست حرفی بزنیم
زود باش و جاهای خالی رو پر کن
فقط همونطوری
رو به من برگرد

خودتو تغییر نده
همرو نادیده بگیر
تو به زمان احتیاج داری
من آرومت می‌کنم
فقط احساسش کن

تو باید استراحت کنی
تو الان به من احتیاج داری
باید این موسیقیو بشنوی
طوری که الان هستی رو فراموش نکن
آهنگ رو پخش کن
آهنگ رو پخش کن
بیشتر و بیشتر و بیشتر
الان تو، باید استراحت کنی
بیشتر و بیشتر و بیشتر
آهنگ رو پخش کن

تو باید استراحت کنی
باید این موسیقیو بشنوی
بیشتر و بیشتر و بیشتر

چهره‌ای که از خودت می‌خواستی همین بود؟
چون شبیهِ یه بچه‌ای که از غم پر شده

من آزادیتو میخوام
میخوام کاری کنم آروم شی
دوست داری چطور به نظر بیای؟
به مغزت استراحت بده

تا شب، من به داستانت گوش میدم
احتیاجی نیست محتاط باشی
خیلی خب
من آرومت می‌کنم

خودتو تغییر نده
همرو نادیده بگیر
تو به زمان احتیاج داری
من آرومت می‌کنم
فقط احساسش کن

تو باید استراحت کنی
تو الان به من احتیاج داری
باید این موسیقیو بشنوی
طوری که الان هستی رو فراموش نکن
آهنگ رو پخش کن
آهنگ رو پخش کن
بیشتر و بیشتر و بیشتر
الان تو، باید استراحت کنی
بیشتر و بیشتر و بیشتر
آهنگ رو پخش کن

استراحت کن
تو الان به من احتیاج داری
باید این موسیقیو بشنوی
طوری که الان هستی رو فراموش نکن
آهنگ رو پخش کن
آهنگ رو پخش کن
بیشتر و بیشتر و بیشتر
الان تو، باید استراحت کنی
بیشتر و بیشتر و بیشتر
آهنگ رو پخش کن

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne


Blue Rain

با صدای غیرمنتظره‌ی بارشِ بارون
قبلِ از اینکه متوجه بشم
تو به آرومی توی قلبم فرود اومدی

هرچقدر بیشتر تلاش می‌کنم به نام‌های ناراستمون رنگ بدم
بیشتر از هم دور میشن
چرا انقدر پیچیدست؟

بارونی که داره می‌باره
خیلی شبیه به ماست
درنهایت، کلش پراکنده میشه

تو همشو دور انداختی
توی خاطراتی که سقوط کردن
درحالی که همه‌جا خیس شده
من تنها برگشتم

با نگاهِ قلبی که برای همیشه بسته شده
توی یه نقطه، حتی آسمون هم نورش رو ازدست داد
و توی سکونِ تاریکی فرو رفت
چون همینطور که به سردی می‌افتیم، غمگینیم

به تنهایی میشه صخره رو هم شکست
حالا من فقط باید دورت کنم
و همه چیز رو فراموش کنم

همه‌ی چیزهایی که دیدیم و احساس کردیم
درحقیقت تبدیل به هیچ شدن
میتونم بدونِ دنبالشون گشتن، اجازه بدم برن

تو همیشه چترِ من بودی
و معنای تویی که من رو داخلش پنهان می‌کردی
حالا تبدیل به بارون شده و باعث میشه سردم شه

با این‌حال انگاری الان کنارمی
و من برای آخرین بار بغلت می‌کنم

بارونی که داره می‌باره
خیلی شبیه به ماست
درنهایت، کلش پراکنده میشه

تو همشو دور انداختی
توی خاطراتی که سقوط کردن
درحالی که همه‌جا خیس شده
من تنها برگشتم

●×RealVIXX.ir        Trans : ×●SomeOne

11 comments

 • soori☆Starlight

  وایییی خدااا خیلی باحاله یه جا هست لئو دسشو میذاره رو سر یکی از فنا یعنی من مردمممممممم :inlove: عزیزممممم خیلی باحاله من میخوامممم ولی هرچی زدم نفمیدم قیمتش چقد میشه :laugh: 😀

 • kiyana

  دلم میخواد گریه کنم….خیلیییییییییی دوسشون دارم خیلیییییییی زیاااااد
  خیلی دوست داشتنی هستن…T_T
  چقدر لئو خوشگله…و مهربوووووون
  واااااااای
  Nخیلیییی خوب بود….خنده ی هونگ بین
  همشون فوق العاده هستند.

 • واااااااااااااااااااااااای جیغ. :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
  چقدرررررررررررر اینا فوق العادن اخهههههه.همشوووون عشقن….همشوووون….
  عجب تیزرییییییییییی…باید از کجا دی وی دی رو بگیریم؟قیمتش چنده؟

 • maryam

  خییییییییییییلی قشنگ بود :yes:
  اون وسط لئو بود داشت داد میزد دیگه !!! :laugh:

 • nilo

  وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای من فنای همشونم…. چه کنسرتی چه تیزری….
  دی وی دی؟؟؟؟!!!!! ازکجابایدبخریمش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😥 😥 😥 😥

 • nilo

  اخ لئو دست کشید رو سریکی ازطرفدارا….خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش به حالش ……کاش من جاش بودم…..من غش 😀

 • mary

  از دسسست این لئو اخر من دیوونه میشماااا?
  به همه عشق میورزه به جز اعضا?
  مثلا همی از ان خیلی فرار میکنه
  ولی با سوهو عضو اکسو دست رو دوش هم عکس میگیرن
  خط خطی شدم دیگه?

 • samaneh

  الهیییییییییییییییییییییییی…خیلی ناز بود….ممنون :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:

 • ottokaji

  DVD!!!!!
  man daram az ghose mimiram!!!!!
  raftam porsidam ag bkhay sefaresh bdi faghat gheymate khame package 200 toman mishe, hazine gomrok ham k rush biad fabaha -_- vaghan ghose daram
  migam ag dustani hastan mikhan sefaresh bdan tu tehran biayn ba ham bdim k hazine post taghsim bshe vasamun na?? nazar bdid lotfan

 • Bunny MV

  سلام. واسه کسایی که نمیتونن بخرن برای دانلود نمی زارین؟ تو یوتی نمی زارن؟

 • maryam *

  wOoOw~~ Thank you O.o

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *